Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Hydrogen
  • 14-06-2022

Het Benelux Hydrogen-team van NautaDutilh heeft onlangs twee belangrijke bijeenkomsten bijgewoond die volledig in het teken stonden van waterstof. De eerste was de World Hydrogen Summit & Exhibition in Rotterdam en de tweede de Reuters Events Hydrogen 2022 conferentie in Amsterdam. Beide evenementen faciliteerden een internationale ontmoetingsplek voor bestuurders uit de publieke en private sector om door middel van samenwerking de waterstofindustrie vooruit te brengen. 

De relevantie van deze bijeenkomsten met waterstof als centraal thema is evident, aangezien de ‘Overshoot Day’ in Europa dit jaar alweer achter ons ligt. Dit is de dag waarop in een bepaald jaar evenveel natuurlijke hulpbronnen zijn verbruikt als de aarde in datzelfde jaar weer kan produceren. Waterstof biedt beslist mogelijkheden om die situatie te verbeteren en de energietransitie te versterken. Op beide congressen was men het er dan ook over eens dat de energietransitie met waterstof naast een uitdaging ook een kans vormt. Deze energiedrager als alternatief voor aardgas is misschien niet de heilige graal van de energietransitie, maar op beide bijeenkomsten was het de conclusie dat waterstof een voorwaarde is om de transitie naar een schoon en CO2-arm energiesysteem mogelijk te maken.

“Waterstof is het Zwitserse zakmes van de energietransitie” – Paul Bogers (Vice President Hydrogen, Shell)

Naast de haven van Rotterdam – één van de organisatoren van de World Hydrogen Summit – en bekende multinationals zoals Vopak, ExxonMobil, BP, Aramco, Uniper, Linde en Air Products waren er op de Summit ook tal van veelbelovende startups aanwezig die zich bezighouden met technologieën voor de productie, het transport en het gebruik van waterstof. In Amsterdam gingen vertegenwoordigers van onder meer General Electric, Bosal en Howden in op de nieuwste technologische ontwikkelingen en projecten. De directeur Green Hydrogen van ThyssenKrupp zei op de Reuters-conferentie: “Wereldwijd zien we een tsunami aan mogelijkheden voor waterstof. We hebben de laatste 10-20 jaar nog nooit zo'n golf van projecten gezien.” 

Een ander thema op beide bijeenkomsten was de Russische invasie in Oekraïne en hoe deze voor Europa een stimulans vormt om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen, nu de olie- en gasprijzen de pan uit rijzen. Europa heeft dit momentum aangegrepen om extra vaart te maken met haar waterstofbeleid. Onlangs is het plan REPowerEU goedgekeurd, een strategie om de groene transitie te versnellen en snel minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen. Frans Timmermans, één van de keynote-sprekers in Rotterdam, stelde dat de Mediterrane en Noord-Afrikaanse landen, met hun enorme potentieel voor zonne- en windenergie als bron voor waterstof, voor het eerst in eeuwen een centralere rol in de Europese economie zouden kunnen krijgen. Ook op de conferentie in Amsterdam kwam het potentieel voor groene waterstof in Afrika ter sprake. 

Waterstof vormt een essentieel onderdeel van Europa's energiesoevereiniteit – Frans Timmermans (vice-voorzitter Europese Commissie) 

Nederland, het land met het hoogste waterstofverbruik per hoofd van de bevolking – volgens Bert den Ouden, projectdirecteur van HyXchange-  aarzelt niet om op deze waterstof-hogesnelheidstrein te springen. Tijdens de World Hydrogen Summit kondigde de Nederlandse regering aan dat er een routekaart voor waterstof in de maak is, die naar verwachting in september 2022 gereed zal zijn. Het is duidelijk dat de havens van Rotterdam en Amsterdam daarin allebei graag een sleutelrol willen spelen. De haven van Amsterdam, de grootste benzinehaven ter wereld, heeft verregaande plannen voor een Europese waterstofhub. De haven van Rotterdam wil haar eigen zware industrie verbinden met de chemische industrie in Zuid-Nederland en ook het Duitse Rijnland via de zogenaamde Delta Corridor voor het transport van waterstof. Ook de havens van Delfzijl, Vlissingen en Antwerpen staan klaar om mee te doen. Daarom is het essentieel dat de regering hierin de regie neemt. Dat is ook kern van de visie die NautaDutilh aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft gestuurd. Klik hier voor onze reactie in het kader van de consultatie over de ordening van de waterstofmarkt. 

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.” – Bekend Afrikaans gezegde (te horen op beide conferenties) 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.