Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 20-12-2019

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de klimaatzaak van Urgenda en heeft geoordeeld dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Advocatenkantoren Höcker en NautaDutilh stonden Urgenda bij in deze cassatie tegenover de Nederlandse staat. Zij bepleitten het fundamentele rechtsbeginsel dat de rechtspraak de taak heeft om de mensenrechten van de Nederlandse burger te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dit.

De zaak heeft in Nederland en daarbuiten een juridische en publieke discussie op gang gebracht over klimaatverandering en de mogelijke rechtsmiddelen daartegen. De Urgenda-zaak is de eerste zaak ter wereld waarin een nationale rechtbank een specifiek bevel heeft gegeven aan een staat. Het is ook de eerste zaak waarin mensenrechten de basis hebben gelegd voor een dergelijk bevel. De nauwe samenwerking tussen Höcker en NautaDutilh heeft een juridisch precedent bewerkstelligd met wereldwijde impact. Vanaf 2015 zijn er meerdere uitspraken in binnen- en buitenland geweest die verwezen naar de diverse uitspraken in deze zaak in Nederland. Nederland loopt hierin dan ook voorop.

Koos van den Berg van Höcker Advocaten heeft Urgenda vanaf het begin bijgestaan in deze zaak. Hij zegt over de uitspraak van vandaag: “Het aansprakelijkheidsrecht gaat over het afbakenen van ieders verantwoordelijkheden – ook die van de overheid - en het vaststellen van het gedrag dat wij van elkaar mogen eisen in het soort samenleving dat wij met elkaar willen zijn. Rechters kunnen het klimaatprobleem niet oplossen, maar moedige rechters kunnen politici wel bevelen hun verantwoordelijkheid te nemen als zij hun stilzitten niet kunnen rechtvaardigen met overtuigende zakelijke argumenten die steun vinden in de wet. Dat is met de uitspraak van de Hoge Raad vandaag opnieuw gebeurd. De hoogste rechter in Nederland heeft bevestigd dat de Nederlandse overheid een eigen, individuele verantwoordelijkheid heeft voor het bijdragen aan een gevaarlijke klimaatverandering, en dat zij door haar eigen burgers op die verantwoordelijkheid kan worden aangesproken bij de rechter. Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat en met de samenwerking met het fantastische team van NautaDutilh.

Freerk Vermeulen, de leidend raadsman van het team van NautaDutilh voor Urgenda, zegt hierover: "Klimaat is een discussie geworden van believers en non-believers, dreamers, drammers en doemdenkers. In deze zaak spreken wij alleen over bewijs. De rechters hebben aantoonbare feiten en risico’s diepgaand beoordeeld. Zij hebben het onrechtmatig bevonden dat de Nederlandse staat hier onvoldoende naar handelt. Zij bieden daarmee rechtsbescherming aan de Nederlandse burger. Dat is een compliment aan de Nederlandse rechters. Datzelfde bewijs toont aan dat de komende 5 jaar allesbepalend zijn voor hoe de aarde er de komende 200 jaar zal uitzien. Timing is dan ook een cruciale en complicerende factor gebleken: 2020 nadert snel en de termijnen voor het indienen van de uitgebreide stukken en mondelinge pleidooien van deze zaak waren kort. In combinatie met de juridische complexiteit van de zaak, waren wij als advocatenkantoor de uitgelezen partij om dit bij de Hoge Raad te bepleiten. Dit alles heeft het team van NautaDutilh, samen met het team van Höcker, pro-bono op zich genomen. Wij zijn dan ook ontzettend trots op de samenwerking met Urgenda en Höcker, en het prachtige en ook juridisch belangwekkende resultaat.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.