Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Real Estate
  • 23-10-2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in een nieuwsbericht van 19 oktober 2017 laten weten dat in 2016 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen zijn beboet wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim EUR 10.000.

Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen die niet voor wonen zijn bedoeld. Met een energielabel kan de koper zien hoe energiezuinig het gebouw is en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. Op basis van de Woningwet is de maximale boete die kan worden opgelegd aan bedrijven per gebouw EUR 20.250 en aan particulieren EUR 410.

De ILT heeft in voorjaar 2016 aangekondigd dat inspecties plaats zouden gaan vinden. De ILT heeft de verkopen in juli en augustus 2016 tegen het licht gehouden. Vooralsnog zijn de verkopen over een beperkt aantal maanden dus gecontroleerd. Daarnaast zijn de inspecties nog niet gericht op verhuur, maar ook bij verhuur is een energielabel als gezegd verplicht. 

Gebouwen moeten volgens het Besluit energieprestatie gebouwen, een doorvertaling van de Europese Energy Performance of Buildings Directive, bij oplevering, verkoop en verhuur een geldig energielabel hebben. Hiertoe moet de eigenaar een gecertificeerd bureau inschakelen dat een energielabel kan opstellen voor een utiliteitsgebouw. Of voor een gebouw (of woning) een energielabel is afgegeven kan worden gecontroleerd via de website https://www.ep-online.nl/ep-online/. Door vermelding van postcode en huisnummer, of het BAG verblijfsobject Id, wordt eenvoudig zichtbaar wat het energielabel voor een object is. Als er een energielabel is! In veel gevallen blijkt dat er (nog) niet te zijn. 

Minister Blok heeft bij brief van 28 november 2016 aangekondigd per 1 januari 2023 een verplichting in te willen voeren, waardoor kantoren minimaal een C-label moeten hebben. De verplichting gaat gelden voor gebouwen die volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben, met een ondergrens van 100m². Monumenten worden vooralsnog uitgezonderd. Voor doorvoering van de verplichting is een wijziging van het Bouwbesluit 2012 nodig. Het ziet er vooralsnog naar uit dat een pand vanaf die datum niet meer kan worden gebruikt als kantoor als het niet voldoet aan deze eis. Voor verhuurders en huurders is het belangrijk om te anticiperen op deze wijziging door tijdig vast te stellen of er een energielabel is, wat de hoogte is van het energielabel en - als dit slechter is dan een waarde die hoort bij C - te bepalen wat er nodig is om alsnog tijdig het juiste energielabel te verkrijgen. Als bekend is wat er technisch / bouwkundig nodig is om een label C te verkrijgen - of beter nog label A, want dat wordt waarschijnlijk verplicht in 2030 - dan kan ook in de huurovereenkomst worden bepaald wie waar voor verantwoordelijk is.  

Een voorstel tot wijziging van het bouwbesluit 2012, waarin de wijziging wordt neergelegd, heeft ter internet consultatie voorgelegen en wordt naar verwachting nog dit jaar behandeld in de tweede kamer.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoet ongeveer 80% van de kantoorgebouwen nog niet aan de voorgenomen norm van Energielabel C voor 2023. Ze zijn of energie-onzuinig of hebben (nog) geen energielabel.

Nog een hoop werk te doen dus om de norm voor 2023 te halen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.