Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 22-09-2015


Monique van Dijken Eeuwijk en Hein Hooghoudt hebben geconstateerd dat de Nederlandse wetgeving strijdig is met de Europese verordening waar het gaat om de roulatieplicht voor accountantskantoren en afgeleid voor grote ondernemingen.

Met als gevolg dat er veel te snel door ondernemingen van accountantskantoor is gewisseld. Volgens de Europese verordening – die prevaleert boven Nederlandse wetgeving -  blijkt namelijk dat men pas veel later dan voorzien in de Nederlandse wetgeving en als door de minister gewenst, gerouleerd hoeft te worden. In het voorpagina artikel van het Financieele Dagblad en op BNR geeft Monique nadere toelichting.

De Europese verordening bepaalt, uitzonderingen als benoemd in de overgangsregeling daargelaten, dat accountantskantoren vanaf datum van inwerkingtreding of toepassing van de verordening (en dat is in 2014 en 2016), nog 10 jaar de controle mogen uitvoeren. ‘Dus de Europese verordeningen kijkt vanaf moment x naar de toekomst, dat men nog iets mag blijven doen. Terwijl de Nederlandse wet met terugwerkende kracht rekent vanaf dat moment x, dus dat men per moment x geen wettelijke controle meer mag verrichten’ aldus Monique. 

Hoe dat het heeft kunnen gebeuren is gissen. Mogelijk speelde politieke dadendrang en het gebrek aan reflectie in de geest van die tijd een rol. Maar wij ‘hebben mogen vernemen dat de Minister voornemens is dit op te lossen.’  

De consequenties kunnen nog niet worden overzien. Feit is dat ondernemingen en accountantskantoren ‘door de wetgever in een situatie zijn gebracht die niet nodig was.’ Of en hoe ondernemingen hierop zullen acteren zal blijken. 

Het interview met BNR is na te luisteren en het artikel is op FD.nl te lezen (FD lidmaatschap nodig).

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.