Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 06-03-2017

Afgelopen week heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het onderzoeksrapport "Brzo-bedrijven: Lessen na Odfjell" gepubliceerd.

Bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) werken met gevaarlijke stoffen en moeten daarom voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. De OVV wilde weten wat het effect is geweest van zijn onderzoek naar Odfjell en de aanbevelingen. Dat is nu onderzocht. In het rapport van gisteren concludeert de OVV dat er nog altijd tekortkomingen zijn in de veiligheid bij Brzo-bedrijven, het toezicht daarop en de houding van andere partijen zoals afnemers en opdrachtgevers. 

Hoewel afnemers en opdrachtgevers beter doorhebben dat verwaarlozing van de veiligheid bij Brzo-bedrijven ook hun reputatie en die van de sector schaadt, stellen zij zich nog te terughoudend op. Zij handelen te veel vanuit hun eigen belang in plaats vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om veiligheidsrisico's bij dat soort bedrijven zo veel mogelijk te beperken. Volgens de OVV moeten opdrachtgevers en afnemers eisen dat de bedrijven volledig voldoen aan de regelgeving. Daarnaast moeten Brzo-bedrijven zich meer aansluiten bij verbeterinitiatieven en meer informatie met elkaar delen om zo van elkaar te kunnen leren. Nu zijn er nog te veel bedrijven die niet actief meedoen of die vanuit concurrentieoverwegingen geen informatie delen.

Ook in het overheidstoezicht geldt dat zijn nog slagen te maken. Er zijn veel verschillende autoriteiten bezig met het toezicht, maar de samenwerking is nog te vrijblijvend en er ontbreekt sturing van bovenaf. Bovendien is de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door capaciteitsgebrek niet altijd aanwezig bij inspecties. Ook verloopt de afstemming tussen DCMR, de milieutoezichthouder, en het Openbaar Ministerie niet goed. Ondanks dat er goede stappen zijn gezet, kan dus geconcludeerd worden dat de handhaving nog steeds teveel versnipperd is.

Maar dat het toezicht op Brzo-bedrijven inderdaad is aangescherpt en dat er minder ruimte is voor overleg tussen overheid en het bedrijfsleven, dat zien wij ook in de dagelijkse praktijk. En wij verwachten door dit rapport een nog verdere aanscherping van het toezicht. Wij vragen ons wel af of met nog meer toezicht het doel van een betere veiligheid altijd wordt behaald. Wij denken dat het verbeteren van de veiligheid juist ook gediend is met een constant gesprek tussen overheid en bedrijfsleven. Daarnaast is het maar de vraag of altijd terecht wordt gehandhaafd of dat te snel naar een handhavingsmiddel wordt gegrepen. Een risicoloze samenleving zonder ongelukken is een utopie. Veiligheid (en de verbetering daarvan) beslaat meer dan regels alleen, en dat lijkt soms uit het oog te worden verloren.

Wilt u meer weten over wat toezichthouders van een Brzo-bedrijf, afnemer of opdrachtgever verwachten? Neem dan contact met ons op.

Lees hier het onderzoeksrapport "Brzo-bedrijven: Lessen na Odfjell"

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.