Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Brussels blog
  • 22-11-2016

Soms lijkt het alsof een beursnotering enkel is weggelegd voor mature ondernemingen met een grote marktkapitalisatie, maar dat is een hardnekkig misverstand. Voldoende jonge techbedrijven bewijzen dat een beursnotering niet alleen haalbaar is, maar ook een goed idee.

Een goed businessplan is goed - Maar eentje met geld is nog beter!

Klassiek wordt voor de financiering van ondernemingen en projecten gekeken naar de Friends, Family & Fools (de FFF's), de business angels, de venture capitalists, de private equity fondsen, financiële instellingen, family offices, noem maar op. Ook crowdfunding mag in dit rijtje, zeker voor innovatieve bedrijven, niet worden vergeten.

Ondanks al deze mogelijkheden zullen ondernemers beamen dat het vandaag niet eenvoudig is om voldoende financiering te vinden voor de groei van hun innovatieve (tech)bedrijven. Een aantal initiatieven moeten dat vergemakkelijken. In de eerste plaats zijn er Belgische maatregelen die het met belastingvermindering of belastingkorting interessanter moeten maken voor particulieren om in het kapitaal van een (startende) onderneming te stappen of deze te financieren. Zo zijn er de tax shelter voor startups[1] en de Winwinlening[2]. Op Europees niveau is er het SME Instrument[3] waarbij ondernemingen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, subsidies kunnen verkrijgen voor innovatieve projecten. Het voordeel van deze subsidies is onder meer dat de verkregen fondsen niet moeten worden terugbetaald en dat de ondernemers geen verwatering ondergaan omdat geen nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven in ruil voor het verkregen geld. It's money for nothing!

Al deze initiatieven en steunmaatregelen vormen uiteraard een welgekomen bijkomende bron van financiering, maar door hun beperkingen (bv. maximum bedragen), voorwaarden en dossiervereisten zijn ze in de meeste gevallen onvoldoende om het business plan van een innovatief groeibedrijf te implementeren en te financieren. Back to reality dus!

Al te vaak over het hoofd gezien door jonge bedrijven, is een beursnotering. In twee eerdere posts belichtte ik de voordelen en enkele aandachtspunten van een NASDAQ notering voor Europese bedrijven (zie post I / post II). Maar innovatieve bedrijven en ondernemers hoeven het niet aan de andere kant van de oceaan te zoeken, ook op de Euronextmarkten kunnen ze geld ophalen. Noemenswaardig is het initiatief van Euronext om innovatieve groeibedrijven te steunen; zowel de reeds genoteerde Small & Mid Caps als de groeibedrijven die een notering op één van de Euronext markten overwegen op korte of middellange termijn (+- drie jaar).

EnterNext

EnterNext is een dochteronderneming van Euronext en biedt ondersteuning, diensten en trainingen aan middelgrote en kleine ondernemingen die specifiek gericht zijn op de financiering van ondernemingen en de rol die de kapitaalmarkten van Euronext daarbij kunnen vervullen. Daarnaast zet EnterNext ook in op de promotie van en het bieden van een ruimer marketingplatform aan Small & Mid Caps met een marktkapitalisatie van minder dan €1 miljard waaronder bedrijven die deel uitmaken van de B- en C-compartimenten van de gereglementeerde markten van Euronext of Alternext.  

EnterNext is geen afzonderlijke gereglementeerde markt  zoals Euronext of een Multilateral Trading Facility (MTF) zoals Alternext en de Vrije Markt dat wel zijn. EnterNext wil de samenwerking versterken tussen ondernemers, (het management van) middelgrote en kleine ondernemingen, investeerders, het financiële ecosysteem en tal van professionele dienstverleners zoals financiële adviseurs, advocaten, auditors, communicatieadviseurs, etc.

EnterNext zet niet alleen in op het ondersteunen van reeds genoteerde Small & Mid Caps, het helpt ook op heden nog niet genoteerde groeibedrijven tijdens het vaak lastige pre-IPO traject. Ze nam een drietal initiatieven om innovatieve middelgrote en kleine ondernemingen te steunen.

3 EnterNext initiatieven

Zo werd het Tech 40 label in het leven geroepen. Dit label wordt jaarlijks toegekend aan 40 innovatieve Europese tech Small & Mid Caps die noteren op Euronextmarkten in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon. Het Tech 40 label geeft naast opname in de Tech 40 index van Euronext tevens recht op een aantal voordelen zoals deelname aan events en roadshows.

Bovendien sloot EnterNext een overeenkomst met Morningstar om te rapporteren over 330 Small & Mid Caps die genoteerd zijn op bovenvermelde Euronext markten. Een groot deel (bijna de helft!) van deze Small & Mid Caps werd voordien niet gevolgd door analisten. Opname in de rapportage van Morningstar zal de visibiliteit van de hele tech sector ten goede komen en kan inderdaad leiden tot een groter vertrouwen, of op zijn minst een duidelijker beeld, bij beleggers.

Het derde EnterNext initiatief is het TechShareprogramma dat in het leven werd geroepen om niet genoteerde innovatieve snel groeiende Europese techbedrijven te assisteren richting IPO en notering op één van de Euronextmarkten.

Sharing is caring

De bedoeling van TechShare is om de bestuurders en het management van een select aantal techbedrijven onder te dompelen in de wereld van de kapitaalmarkten. Dat kan door middel van academische on-site sessies, technische workshops door experts en een doorgedreven individuele coaching door advocaten, bedrijfsrevisoren en communicatieadviseurs. De bestuurders en het management zullen daardoor een beter zicht krijgen op de rol en de werking van de financiële markten en worden zo klaargestoomd om de kansen en opportuniteiten van een beursnotering correct in te schatten en tijdig de nodige werkstromen in gang te zetten die nodig zullen zijn bij een eventuele beursnotering.

Ondernemingen die wensen deel te nemen aan het TechShare programma worden geselecteerd op basis van hun innovatief karakter en hun prestaties en zijn veelal actief in sectoren zoals de digitale technologie, life sciences en telecom & communicatie. Het 12 maanden durende programma bestaat niet enkel uit opleiding en coaching, ook netwerken met andere techondernemers en het uitwisselen van kennis en ervaringen staan centraal. It's sharing, sharing, sharing! In die zin vermeld ik ook de Tech Corner waar regelmatig nieuws en artikels voor techentrepreneurs en -investeerders verschijnen.  

Successen van EnterNext

Bone Therapeutics haalde bij haar beursintroductie €37,03 miljoen op Euronext op en heeft een marktkapitalisatie van iets meer dan €100 miljoen. Ze toont aan dat er geen enorme marktkapitalisaties nodig zijn om te noteren in Brussel. In dezelfde zin kan de beursintroductie van Witbe worden vermeld, waarbij op Alternext Parijs €15,43 miljoen werd opgehaald om op een marktkapitalisatie van net boven de €37 miljoen uit te komen. EnterNext doet haar naam als facilitator voor beursintroducties (Initial Public Offerings (IPO's)) en secondary offerings dus alle eer aan.

Intussen zijn er ongeveer 750 Small & Mid Cap EnterNext ondernemingen genoteerd op de verschillende (gereglementeerde) markten van Euronext in België, Frankrijk, Nederland en Portugal. Volgens de cijfers van Euronext werden sinds januari 2014, de aandelen van 40 Small & Mid Cap tech bedrijven genoteerd op de Euronext markten, werd er naar aanleiding van beursintroducties in totaal €880 miljoen opgehaald en werd er bovendien €1,7 miljard opgehaald naar aanleiding van volgende kapitaalverhogingen[4].

Alain Baetens, Head of Listing bij Euronext Belgium (T: +32 (0)2 620 15 20, @: abaetens@euronext.com) bevestigt dat momenteel bij Euronext verschillende projecten lopen om Alternext en de Vrije Markt in Brussel te herpositioneren en om het mogelijk te maken om op een nog kostenefficiëntere manier te kunnen noteren op een MTF. Innovatieve bedrijven met een marktkapitalisatie van slechts €20 miljoen en zelfs lager (bv. €5 miljoen), zouden dan kunnen noteren op deze MTF's. De rol van de professionele beleggers zou bij dergelijke noteringen belangrijker worden en voor de Vrije Markt wordt ook bekeken of een notering zonder prospectusverplichting mogelijk kan worden gemaakt. Wordt zeker vervolgd!

Met deze post wil ik innovatieve entrepreneurs niet ertoe aanzetten om overhaast te kiezen voor een beursnotering op Euronext of elders. Enkel wil ik een vaak voorkomend misverstand de wereld uit helpen als zou een beursnotering enkel weggelegd zijn voor eerder mature ondernemingen met een grote marktkapitalisatie. Bovenstaande voorbeelden bewijzen het tegendeel. Besluiten doe ik met een citaat van Joris Noreillie (CFO neoScores) die de nagel op de kop slaat waar hij zegt dat het altijd een goed idee is om een onderneming te beginnen structureren alsof ze op een dag beursgenoteerd zal zijn: "Thanks to the TechShare programme, we were able to get a really concrete understanding of what funding possibilities could potentially open up in a later stage. It is always a good idea to start structuring your company as if one day you’ll be public. And the sooner you implement this, the better. Thanks to this programme, we know where to start and where we want to get to. Investing some time in attending this programme can pay off greatly!"[5]
[1] Wie kapitaal investeert in een vennootschap jonger dan vier jaar, kan genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting van 30% (of 45% indien het gaat om een microvennootschap); voor meer informatie zie: www.vlaio.be/maatregel/tax-shelter-voor-startende-ondernemingen.

[2] De kredietgever krijgt een  jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening; voor meer informatie zie: www.vlaio.be/maatregel/winwinlening.

[3] Voor meer informatie zie: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument. Voor andere Europese initiatieven met betrekking tot onderzoek, innovatie en innovatieve ondernemingen, zie het Horizon 2020 programma (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020).

[5] Citaat Joris Noreillie (CFO neoScores), pagina 8 TechShare 2016/2017: https://tech.euronext.com/sites/default/files/public/Techshare%20book__web.pdf

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.