Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 20-10-2011


Op woensdag 12 oktober 2011 heeft Marcel Peeters, benoemd tot bijzonder hoogleraar Derivatenrecht aan de Universiteit van Amsterdam, zijn hoogleraarsambt aanvaard met het houden van een openbare rede. Marcels oratie is getiteld 'Derivaten: recht & risico's'.

Marcel doet onderzoek op zowel privaatrechtelijk als toezichtrechtelijk gebied, met bijzondere aandacht voor financiële derivaten als instrumenten van risico-allocatie en (andere) economische aspecten. Verder geeft hij onder meer colleges over derivatenrecht en andere financieelrechtelijke onderwerpen in de Master-fase. De leerstoel Derivatenrecht is ingesteld vanwege de Stichting Effecten, Markten en Regulering en wordt financieel gesteund door NYSE Euronext.

Marcel combineert zijn hoogleraarschap met zijn werk als advocaat bij NautaDutilh. Hij is een van de veertien hoogleraren binnen het kantoor. De academische betrokkenheid in combinatie met een praktische aanpak en oplossingsgerichtheid maakt NautaDutilh een goede business partner.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.