Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 31-08-2014

Is de pandgever bevoegd tot afstand van een verpande vordering nadat het pandrecht aan de schuldenaar is meegedeeld? Hoe zullen de banken in hun hoedanigheid van pandhouder hierop reageren en wat zijn de praktische gevolgen daarvan voor bedrijfsjuristen?
In dit arrest (HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415, Bb 2014/62.1, RI 2014/43) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag in hoeverre de aan een vordering verbonden schuldeisersbevoegdheden overgaan op een beperkt gerechtigde. Aanleiding hiervoor is de vraag of een pandgever van een vordering − na mededeling van het pandrecht − bevoegd is afstand te doen van de verpande vordering, ook wanneer daarmee het pandrecht van de pandhouder tenietgaat.

Bron: Nieuwsbrief Bedrijfsjuridisch berichten, Rechtsorde b.v.
Publicatiedatum: 31 augustus 2014

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.