Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 21-11-2013


Op 21 november 2013 publiceert Oxford University Press 'The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights'. Geranne Lautenbach schreef dit boek op basis van haar dissertatie die ze op 27 januari 2012 verdedigde.

In 'The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights', analyseert Geranne Lautenbach, Junior Associate bij NautaDutilh en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over het begrip rechtsstaat. In haar boek laat zij allereerst in een vergelijkende analyse zien hoe dit begrip wordt toegepast in de nationale rechtsstelsels van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk en in de rechtstheorie. Vervolgens analyseert zij de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die relevant zijn voor de uitleg van het begrip rechtsstaat, gestructureerd op basis van de mogelijke hoofdelementen van dat begrip: Legaliteit, toegang tot de rechter, bescherming van mensenrechten en democratie. In haar boek betoogt zij dat het begrip rechtsstaat zoals dit naar voren komt uit de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een goede basis is voor de ontwikkeling van het begrip rechtstaat in het algemene internationaal recht.

Het boek is verkrijgbaar via de website van Oxford University Press.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.