Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 05-01-2023

Dr. Pauline Ernste is per 1 januari 2023 benoemd tot CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het betreft een leeropdracht voor twee jaar op de CPO-wisselleerstoel.

Als CPO-hoogleraar aan de Radboud Universiteit zal Pauline onderwijs verzorgen, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van CPO-opleidingen en -cursussen, met name op het gebied van het arbitragerecht, en onderzoek verrichten met de nadruk op ondernemingsgericht procesrecht en alternatieve vormen van geschilbeslechting. Pauline zal deze functie deels vervullen naast haar juridische praktijk.

Pauline zegt: "Geen enkel geschil is hetzelfde, waardoor geschillenbeslechting maatwerk is. Om die reden zijn er steeds meer alternatieve vormen van geschillenbeslechting ontstaan, zoals arbitrage, bindend advies en niet-bindend advies. De rol van alternatieve vormen van geschillenbeslechting naast gerechtelijke procedures, met name bij de Netherlands Commercial Court en de Ondernemingskamer, vraagt om een meer fundamentele beoordeling. Ik kijk ernaar uit om daar de komende twee jaar een bijdrage aan te leveren door als CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk de juridische praktijk en de academische wereld te combineren."

"Pauline heeft sinds haar indiensttreding in 2015 steeds haar praktijk als voortreffelijke counsel in complexe arbitrageprocedures gecombineerd met een academische loopbaan," zegt Managing Partner Sjoerd Meijer. "Als CPO-hoogleraar zal Pauline een unieke positie hebben om een waardevolle bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Wij zijn ervan overtuigd dat haar praktijkervaring haar goed van pas zal komen en dat onze cliënten op hun beurt profiteren van het bredere perspectief dat zij in de academische wereld opdoet."

Over Pauline

Pauline Ernste (1983) is advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam, waar zij zich richt op nationale en internationale arbitrages onder verschillende arbitrageregels. Zij treedt regelmatig op als counsel in arbitragegerelateerde gerechtelijke procedures en is bijzonder bekwaam in complexe gerechtelijke procedures met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen en de vernietiging van arbitrale vonnissen. Naast haar werk als advocaat heeft ze een brede wetenschappelijke interesse. In 2012 is Pauline gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift met de titel 'Bindend Advies'. Zij is onder andere onderzoeker aan de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit Amsterdam, geeft vaak lezingen en publiceert regelmatig over onderwerpen op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.