Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 07-09-2012


Pim Rank, partner bij NautaDutilh, is per 1 september jl. benoemd tot hoogleraar Financieel Recht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij ruilt daarmee zijn hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen in voor een hoogleraarschap aan de Leidse Universiteit.

Pim Rank zal zijn werkzaamheden verrichten binnen het vorig jaar opgerichte Hazelhoff Centre for Financial Law van de Universiteit Leiden. Dit instituut is opgericht om onderzoek te doen en onderwijs te geven op het gebied van financieel recht en met name ook de internationale dimensie daarvan.

Pim Rank combineert net als voorheen zijn hoogleraarschap met zijn werk bij de praktijkgroep Banking & Finance van NautaDutilh. Pim zal vooralsnog één dag in de week in Leiden werkzaam zijn en zal mettertijd zijn werk als hoogleraar geleidelijk intensiveren.

Pim Rank adviseert cliënten op het gebied van bank- en effectenrecht, waarbij hij zich met name toelegt op financiële producten, derivaten, repo's, securities lending, effectenbewaring, cash management en toezichtswetgeving. In 1997 werd hij benoemd tot partner.

Pim Rank is een van de 14 hoogleraren binnen de gelederen van NautaDutilh. NautaDutilh vindt het belangrijk een brugfunctie te vervullen tussen de juridische wetenschap en de praktijk.

Klik hier voor het persbericht van de Universiteit Leiden.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.