Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 13-09-2019

In hun vandaag gepubliceerde conclusie adviseren de procureur-generaal en de advocaat-generaal de Hoge Raad om het vonnis van het gerechtshof in de Urgenda Klimaatzaak (die Urgenda won) in stand te houden. In deze cassatieprocedure bij de Hoge Raad wordt Urgenda vertegenwoordigd door een NautaDutilh-team onder leiding van Freerk Vermeulen, in nauwe samenwerking met Höcker Advocaten.

De Stichting Urgenda en de Staat vinden allebei dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd, maar verschillen van mening over het tempo waarin. De Staat onderschrijft voor 2020 een doelstelling in EU-verband van vermindering met 20 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990. Gelet op de ernstige risico's van klimaatverandering eist Urgenda beperking van de Nederlandse uitstoot in 2020 met ten minste 25 procent ten opzichte van die in 1990. Het hof heeft het standpunt van Urgenda gevolgd, zich daarbij baserend op de rechtsplichten van de Staat tot bescherming van het leven van burgers in Nederland. Die verplichtingen zijn verankerd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

Ook al heeft dit onderwerp de aandacht van de politiek, het hof is van mening dat de rechter kan bepalen hoe ver de mensenrechtelijke verplichtingen van de Staat reiken. De rechter moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid, en moet daarbij rechtstreeks werkende bepalingen van verdragen waarbij Nederland partij is, toepassen. Zoals vandaag is gebleken, acht de procureur-generaal dat uitgangspunt van het hof correct.

Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op 20 december 2019.

Waarom is NautaDutilh betrokken bij deze zaak?

NautaDutilh heeft de zaak pro bono aangenomen vanwege de maatschappelijke relevantie in combinatie met de juridische complexiteit en het gewicht van de belangen die op het spel staan. We hebben ons ook verbonden aan deze zaak omdat het een innovatief, baanbrekend proces betreft. Het is de eerste zaak waarin een rechtbank oordeelde dat de Staat door geen passende klimaatmaatregelen te treffen een wettelijke plicht tegenover zijn burgers niet was nagekomen. De zaak heeft zowel in Nederland als in het buitenland tot een breed maatschappelijk debat geleid over klimaatverandering en de mogelijke rechtsmiddelen op dit gebied. De uitspraken vormen wereldwijd een inspiratiebron voor klimaatprocessen tegen de overheid.

Het NautaDutilh-team bestaat uit: Julius Cramwinckel, Stijn Franken, Pieter Fritschy, Robert van Galen, Jeroen Meijer, Julie Wassenberg en Freerk Vermeulen. Het Höcker-team bestaat uit Koos van den Berg en Marijn Kingma.

In de media:
Trouw
Telegraaf
Volkskrant
NRC
NOS

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.