Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 11-10-2011


Vandaag verdedigt Willem Calkoen zijn proefschrift 'The One-Tier Board in the changing and converging world of corporate governance' aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Willem vergeleek de praktijk van One-Tier boards in Groot-Britannië, de Verenigde Staten en Nederland met Nederlandse Two-Tier boards.

Willem constateert onder meer dat Nederlandse commissarissen op een enkele uitzondering na, niet sterk betrokken zijn bij de ontwikkeling van de strategie van de onderneming. Dat lijkt geheel voorbehouden aan het bestuur. De commissarissen beperken zich tot toezicht en hebben een veto op bepaalde besluiten.

Daarentegen krijgen niet-uitvoerende bestuurders in een One-Tier bestuur, die in tegenstelling tot commissarissen mee beslissen, eerder en betere informatie, hebben ze meer tijd voor discussie en zijn ze betrokken bij de strategievorming. Zij weten daardoor meer van de onderneming en van wat er speelt bij de managers. Zij ervaren voorts ook dat het nuttig is om jaarlijks overleg te hebben over de manier van omgang met elkaar. Dit zijn duidelijk praktische voordelen van een One-Tier bestuursmodel ten opzichte van het in Nederland traditionele Two-tier bestuur met een Raad van Commissarissen.

Eén van de aanbevelingen van Willem is, binnen een Two-Tier bestuursmodel, te beginnen met het invoeren van de praktische voordelen van een One-Tier systeem. Zo kan men dit systeem geleidelijk verbeteren en eventueel zelfs op een gegeven moment kiezen voor een One-Tier bestuur, dat zich kenmerkt doordat de niet-uitvoerende bestuurders werkelijk meebeslissen.

 

Klik hier voor het persbericht.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.