Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

 • 24-05-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties van Francien Rense:

 1. "Belastingfraude’: strafrechtelijke vervolging van belastingwetovertredingen”, Maandblad Belasting Beschouwingen, 2002, nr. 5, pag. 131-136.
 2. (Geen) geheimhouding zonder verschoning”, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002, nr. 11, pag. 489-492.
 3. De private fraudeonderzoeker (ver)plicht tot hoor en wederhoor?”, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2004, nr. 3, pag. 76-80.
 4. Ook onschuldig bedrijf snel strafbaar”, Het Financieele Dagblad, 5 februari 2004.
 5. Rechtspersonen in het strafrecht”, Delikt en Delinkwent, 2005, nr. 3, pag. 272-298.
 6. Minder bestraffen in fiscaal strafrecht”, Het Financieele Dagblad, 22 december 2005.
 7. De bestuurlijke boete in de Geneesmiddelenwet”, Journaal Farmarecht, 2007, nr. 4, pag. 115-124 (coauteur met mr. K. van Lessen Kloeke).
 8. Beschermde gegevens. Rechter kadert reikwijdte verschoningsrecht verder in”, Het Financieele Dagblad 8 november 2007.
 9. Openbaarheid en publiciteit in het bestuursstrafrecht: naar trial by media?”, Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen, 2012, nr. 1, p. 14-22.
 10.  “De Wet openbaarheid van bestuur en het medisch beroepsgeheim: water en vuur?”, in “Over de grenzen van het Medisch Beroepsgeheim. Dilemma’s rond privacy en vertrouwen in de zorg” H. Jansen en M. Knapen, Uitgeverij Pepijn/Eindhoven & Celsus Juridische uitgeverij/Tilburg, 2012, p. 151-168 (gepubliceerd interview samen met J. Verhaert).
 11.  “Kracht van Macht. Is veiligheid het recht van de sterkste?”, Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 2013, supplement NVVK Veiligheidscongres, p. 137-142 (samen met presentatietijdens NVVK Veiligheidscongres 2013).
 12.  “Accountant en advocaat gaan heel goed samen”, Het Financieele Dagblad, 27 mei 2015.
 13.   Brief verschoningsrecht, Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2015, nr. 2/3, p. 61-62.
 14.  “In de bres voor het verschoningsrecht”, Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2015, nr. 4, p. 146-159 (co-auteur samen met mr. P. Schmelzer).
 15.  "Ongevalspreventie en legal damage control. Dilemma of kruisbestuiving?", NVVK-info 2017 Congresbundel, jaargang 26, maart 2017, p. 25-27 (co-auteur samen met Judica van Deenen, Oscar Diedrich en Victor Roggeveen).
 16.  "Geheimhoudersstukken praktisch gewaarborgd?", Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2017, nr. 2/3, p. 99-107.
 17.  "Grote schikkingen - geheime staatszaken?", Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2018, nr. 2/3, p. 90-96.
 18.  "Lawful but awful", bijdrage in NGB Reeks VII Fraude, 2018, p. 16-23. 

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.