Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 26-06-2020

De Hoge Raad oordeelde vanochtend dat de Nederlandse Staat niet verplicht is om de 23 IS-vrouwen en hun 56 kinderen vanuit de detentiekampen in Noord-Syrië terug te halen naar Nederland. De Hoge Raad bevestigde hiermee een eerder oordeel van het Gerechtshof in Den Haag.

Robert van Galen vertegenwoordigde de kinderen en hun moeders op basis van toevoeging als cassatieadvocaat voor de Hoge Raad. Met betrekking tot het vonnis willen we graag het volgende verklaren namens de advocaten die aan deze zaak hebben gewerkt:

"Wij hebben het als een belangrijke maatschappelijke taak gezien om de kinderen en de vrouwen die zich in de Koerdische kampen bevinden bij te staan en zijn trots dat wij dat hebben mogen doen. Wij zijn natuurlijk teleurgesteld over de uitkomst, omdat hun erbarmelijke situatie nu zal voortduren. Met name voor de kinderen is dit zeer schadelijk.

Wij zullen ons nu met onze cliënten beraden over een stap naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar al een vergelijkbare Franse zaak aanhangig is. Daarnaast menen wij dat het arrest ruimte laat voor een meer individuele toetsing, hetgeen zal kunnen uitmonden in nieuwe civiele procedures. Er loopt op dit moment al een kort geding over de terugkeer van één van de vrouwen zonder kinderen bij de rechtbank Den Haag."

Tom de Boer, Prakken d'Oliveira
Tamara Buruma, Prakken d'Oliveira
André Seebregts, Seebregts & Saey
Elpiniki Kolokatsi, Kolokatsi advocaten
Jeffrey Jordan, Jordan Law
Bart Nooitgedagt, De Roos & Pen
Robert van Galen, NautaDutilh (cassatieadvocaat)

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.