Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 20-10-2016

Op 19 oktober 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in de zaak die de Stichting Prato, een vehikel van voormalig vastgoedondernemer Roger Lips, had aangespannen tegen Propertize.

De zaak draaide om een vordering die twee rechtspersonen uit het Lips-concern zouden hebben op SNS Property Finance (de rechtsvoorganger van Propertize) ten bedrage van circa EUR 4 miljoen. Dat bedrag maakte deel uit van een betaling die SNS Property Finance had ontvangen in het kader van de afwikkeling van de vordering die zij had op verschillende entiteiten uit het Lips-concern, en welke vordering in totaal ongeveer EUR 140 miljoen betrof.

Destijds was afgesproken dat het bedrag van EUR 4 miljoen aangewend zou worden om de schikking in een andere kwestie mede te financieren. Toen die schikking niet tot stand kwam, stelde Lips zich op het standpunt dat de EUR 4 miljoen hem toekwam. Propertize meende dat de EUR 4 miljoen haar toekwam.

De rechtbank heeft Propertize in het gelijk gesteld, en alle vorderingen van Stichting Prato afgewezen. Daarbij oordeelt zij dat de betrokken Lips-entiteiten nooit een vordering hebben gehad op Propertize (en dat die vordering dus ook niet kan zijn gecedeerd aan Stichting Prato) omdat, kort gezegd, de EUR 4 miljoen deel uitmaakte van de afbetaling van de vordering van SNS Property Finance op het Lips-concern, en dat de nadere afspraken ten aanzien van de EUR 4 miljoen hooguit een verbintenisrechtelijke aanspraak zouden hebben kunnen opgeleverd, ware het niet dat de betreffende schikking nooit tot stand was gekomen als gevolg van het feit dat Lips die gefrustreerd had. Het vonnis kun je hier vinden.

NautaDutilh (Barbara Rumora-Scheltema, Ralph Ubels en Cécile Rouméas) stond Propertize bij in deze procedure die door Lips is aangekondigd als de eerste in een reeks vorderingen tegen Propertize.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.