Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 11-11-2014


Dit artikel is gepubliceerd in 'Tijdschrift voor Financieel Recht' in november 2014, p. 469-478.

In dit artikel wordt verkend op welke wijze rechtsbescherming wordt geboden tegen toezichts- en handhavingshandelingen onder het SSM. Daartoe worden eerst de algemene uitgangspunten besproken. Die algemene bespreking wordt vervolgens toegepast op enkele van de belangrijkste activiteiten van de toezichthouder. Het strekt te ver om de rechtsbescherming tegen alle afzonderlijke (rechts)handelingen onder het SSM te bespreken. Het algemene kader is bedoeld om conclusies over de rechtsbescherming ten aanzien van die andere handelingen te kunnen trekken. Bij de bespreking wordt duidelijk dat op veel punten niet zeker is wie op welke wijze rechtsbescherming zal bieden. Voor de praktijk is het van groot belang dat die zekerheid zo spoedig mogelijk wordt geboden door een nadere toelichting van de betrokken bestuursorganen of, als die daartoe niet bereid zijn, door een rechter.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.