Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 03-11-2016

Zoals verwacht deelt de Afdeling - in navolging van de staatsraad advocaat-generaal - de conclusie dat  om gelijke kansen te realiseren bij de verdeling van schaarse vergunningen een passende mate van openbaarheid c.q. transparantie moet worden verzekerd door het bestuur.

De openbaarheid ziet dan o.m. op de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Daarover moet tijdig voorafgaand aan de start van een aanvraagprocedure duidelijkheid worden geschept door het bestuur. Dit, zodat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen en aan hen voldoende ruimte wordt geboden om mee te dingen naar de schaarse vergunning(en). Deze uitspraak is een belangrijke verduidelijking van het leerstuk van schaarse publieke rechten en een terechte omarming van de eerder door de staatsraad advocaat-generaal getrokken conclusie hieromtrent.  Het is wachten op wat nog meer schaarse vergunningen/ toestemmingen zijn; behalve bekende zaken zoals casino vergunningen of exploitatievergunningen van rondvaartboten. Overheden doen er goed aan zich hierop tijdig voor te bereiden.

Lees hier de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2016 en de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven van 25 mei 2016.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.