Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 04-09-2017

De regels over afval zijn streng en de gevolgen bij overtreding zeer ingrijpend. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor uw bedrijf. In het bijzonder over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Afval
Juridisch is iets veel sneller "afval" dan het normale spraakgebruik doet vermoeden. Zodra iemand de intentie heeft zich van een product te ontdoen, is het juridisch gezien al afval. Ook als dat product niet stuk is, of kan worden gerecycled. Dit maakt dat bedrijven geregeld onverwacht als afvalverwerker of -ontvanger kwalificeren. Zij moeten dan onverwacht aan allerlei voorwaarden voldoen.

Regulering e-afval
Afval is vergaand gereguleerd. Zowel het bewaren, het verwerken, als het transporteren van afval brengt immers milieu- en gezondheidsrisico's met zich mee. Regulering vindt ook plaats omdat afval kansen biedt, zoals bijvoorbeeld hergebruik van de grondstoffen. Specifiek voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ("e-afval"), gelden aanvullende regels. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese WEEE-richtlijn (nr. 2012/19/EU) en in Nederland geïmplementeerd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (de "Regeling e-afval").

Let op: nauwlettend toezicht
De Inspectie Leefomgeving en Transport ("ILT") is in Nederland de primaire instantie die toezicht houdt op de naleving van (e-)afvalregels. Het toezicht van ILT is de afgelopen jaren scherper geworden. Dit leidt tot een toenemende vraag van de cliënten van NautaDutilh over dit onderwerp. ILT maakt haar nadruk op (e-)afval zelf ook kenbaar. Zo stelt zij in haar jaarverslag 2016 (op 1 juni 2017 gepubliceerd) e-afvalinspecties te hebben uitgevoerd bij 106 schrootbedrijven. In 39 gevallen was er sprake van de verwerking van e-afval, waarbij maar liefst 31 bedrijven een officiële waarschuwing kregen.

E-afval in uw bedrijf?
Ook op uw bedrijf kan allerlei regelgeving omtrent e-afval van toepassing zijn. Wij noemen drie voorbeelden: 

  • U ontvangt op enige wijze afgedankte elektrische of elektronische apparatuur. U neemt bijvoorbeeld tweedehands goederen in, of verzamelt op uw hoofdkantoor alle afgedankte apparatuur van uw nevenvestigingen. Als mogelijke e-afvalontvanger raden wij u aan in ieder geval advies in te winnen of u registratieplichtig bent bij de Stichting Nationaal (W)EEE Register. Controle van deze registratie is voor ILT de eerste stap.

  • U verkoopt apparaten met een stekker of batterijen aan consumenten. Bij de verkoop van een apparaat moet u hetzelfde soort apparaat kosteloos van de consument innemen. Dit geldt ook bij internetverkoop. Is uw winkel groter dan 400 vierkante meter, dan dient u apparaten kleiner dan 25cm ook kosteloos in te nemen zonder aankoop van enig product. De verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking van dit e-afval ligt vervolgens bij u.

  • Er gaat bij u in het bedrijf een elektrisch of elektronisch apparaat stuk, en u wilt het weggooien. Anders dan consumenten, kunt u dergelijke apparaten niet kosteloos inleveren bij aanschaf van een vervangend apparaat. Indien u er onvoldoende zorg voor draagt dat dit e-afval op de juiste wijze wordt verwerkt, kan bestuurlijke handhaving of strafrechtelijke vervolging volgen. Controleer bijvoorbeeld of de verwerker aan wie u het afval overdraagt, geregistreerd is in het (W)EEE Register.

Indien u zich afvraagt of deze regelgeving ook op u van toepassing is, of indien u vragen hebt over de specifieke uitwerking van deze regelgeving op uw concrete bedrijfsvoering, staan wij u daar graag in bij.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.