Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 26-05-2020


Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorgestelde Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), ook wel een “Nederlandse regeling” genoemd. Dit voorstel, dat door de Nederlandse regering als urgent was aangemerkt vanwege de gevolgen van COVID-19 voor veel bedrijven, gaat nu naar de Eerste Kamer voor stemming. De regering streeft ernaar de wet per 1 juli 2020 van kracht te laten worden.

De WHOA maakt het mogelijk de schulden van een bedrijf te herstructureren buiten een faillissementsprocedure. Schuldeisers kunnen in categorieën worden ingedeeld en categorie-overschrijdende cram-down wordt mogelijk. Deze regeling is bedoeld als flexibel middel voor bedrijven in financiële moeilijkheden en kan zowel voor puur financiële als voor volledige operationele herstructureringen worden gebruikt. De schuldenaar, die de middelen gedurende het proces in bezit houdt, of een op verzoek van de schuldeisers aangestelde herstructureringsfunctionaris, kan een plan voorleggen aan alle of een deel van de schuldeisers van het bedrijf. Een plan in het kader van de WHOA kan gevolgen hebben voor de rechten van alle soorten schuldeisers, ook voor aandeelhouders en pandhouders. Rechten op grond van arbeidsovereenkomsten blijven bij een dergelijk plan echter ongewijzigd.

Leden van het herstructurerings- en insolventieteam van NautaDutilh zijn vanaf het eerste conceptvoorstel betrokken geweest bij het wetgevingsproces waaruit de WHOA is voortgekomen, en zij hebben de wet en de potentie daarvan in detail bestudeerd. Wij beantwoorden graag al uw vragen over dit onderwerp en kunnen bedrijven en hun stakeholders bijstaan in lastige situaties in verband met de WHOA of andere regelingen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.