Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 08-07-2020

Vanaf 27 september 2020 zijn Nederlandse juridische entiteiten verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) in te schrijven bij het handelsregister. Voor bestaande entiteiten geldt een inschrijvingstermijn van 18 maanden (derhalve tot eind maart 2022). Voor nieuwe entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden opgericht geldt dat inschrijving van UBO's moet plaatsvinden ten tijde van de eerste inschrijving in het handelsregister. Dit overzicht geeft weer welke entiteiten verplicht zijn tot inschrijving van hun UBO's en wie als UBO's moeten worden aangemerkt. Meer informatie over het UBO-register vindt u in onze nieuwsbrief van 23 juni 2020
 

De wet treedt gefaseerd in werking:

  • Vanaf 8 juli 2020 zijn alle juridische entiteiten verplicht om informatie over hun UBO's bij te houden. Voor stichtingen geldt hiernaast de verplichting om een intern uitkeringsregister bij te houden.
  • Vanaf 27 september 2020 treedt de voormelde verplichting tot registratie van UBO's in werking.
  • Op een nader te bepalen datum treden regels in werking die zien op de identificatie van raadplegers van het UBO-register en het bieden van inzicht aan UBO's in het aantal keer dat hun gegevens zijn verstrekt aan derden, niet zijnde overheidspartijen.

Wij verwachten dat op korte termijn meer bekend wordt over de wijze waarop de inschrijving van UBO's kan plaatsvinden (bijv. formulieren en richtsnoeren van het handelsregister).
 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.