Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Real Estate
  • 27-02-2018

Op 22 februari 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime met het Europese recht. Het Hof heeft besloten dat het huidige fiscale-eenheidsregime in de Wet op de vennootschapsbelasting in strijd is met de uit het Europese recht voortvloeiende vrijheid van vestiging.

Het regime biedt bepaalde belastingvoordelen; zo kan het verlies dat een onderneming lijdt bijvoorbeeld worden afgezet tegen de winst van een andere onderneming binnen de fiscale eenheid. Binnen een fiscale eenheid zijn onderlinge transacties bovendien onzichtbaar. Dit maakt het mogelijk om vastgoed over te dragen van de ene onderneming naar de andere zonder vennootschapsbelasting te hoeven betalen over het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde van het vastgoed. Hierdoor kan een projectontwikkelaar een nieuw project bijvoorbeeld belastingvrij overdragen aan een investeringsmaatschappij binnen de fiscale eenheid.

Om deel uit te kunnen maken van een fiscale eenheid moeten zowel de moeder- als de dochteronderneming in Nederland zijn gevestigd. Het Hof heeft bepaald dat de voordelen van de fiscale eenheid ook moeten gelden voor dochterondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd. Deze conclusie komt overeen met de uitspraak van de advocaat-generaal van het Hvj-EU.

Na de uitspraak van de advocaat-generaal gaf de staatssecretaris van Financiën aan dat hij, om te kunnen voldoen aan het Europese recht, de voorkeur geeft aan een inperking van de voordelen van het fiscale-eenheidsregime die alleen beschikbaar zijn in Nederland en niet in intra-EU-situaties. Hierdoor zal het regime een deel van zijn voordelen verliezen. De aangekondigde spoedreparatiemaatregelen gaan met terugwerkende kracht in tot en met 25 oktober 2017.

De voorgestelde wijziging van het fiscale-eenheidsregime betekent dat er een per-elementbenadering zal gelden voor de renteaftrekbeperking, de verliesverrekening bij wijziging van het belang en de deelnemingsvrijstelling.

Voor vastgoedgroepen met investeringen in Europese dochterondernemingen kan de uitspraak van het HvJ-EU meer mogelijkheden bieden voor renteaftrek. Rentebetalingen die momenteel niet aftrekbaar zijn, kunnen op grond van de voorgestelde wijzigingen met terugwerkende kracht tot en met 25 oktober 2017 alsnog aftrekbaar worden. De wijzigingen kunnen echter onverwachte fiscale nadelen met zich meebrengen voor vastgoedgroepen die voor hun Nederlandse ondernemingen gebruik maken van het fiscale-eenheidsregime.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.