Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 15-12-2016

Op 10 november 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het "HvJ" ) arrest gewezen over de vraag hoe het controlevereiste bij financiële zekerheidsovereenkomsten ("FZO's") moet worden ingevuld (C-156/15, ECLI:EU:C:2016:851, Private Equity Insurance Group/Swedbank). Dit arrest is belangrijk omdat betoogd zou kunnen worden dat de invulling die het HvJ aan het controlevereiste geeft, afwijkt van de invulling die daaraan wordt gegeven in de Nederlandse praktijk en literatuur. In deze nieuwsbrief gaan wij in op dit arrest en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse praktijk. Eerst bespreken wij kort wat FZO's zijn en wat het controlevereiste inhoudt.

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.