Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 23-05-2019

Freerk Vermeulen zal morgen namens de Stichting Urgenda voor de Hoge Raad pleiten in de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat teneinde de Nederlandse CO2-uitstoot te reduceren. Hij treedt in deze laatste fase op als cassatieadvocaat naast de advocaten van Höcker die sinds 2012 bij deze zaak zijn betrokken. Urgenda heeft onze hulp ingeroepen omdat het in cassatieprocedures verplicht is om met gespecialiseerde cassatieadvocaten te werken.

Waar gaat de Urgenda-zaak over?
Stichting Urgenda startte in 2013 een juridische procedure tegen de Nederlandse Staat om deze te dwingen passende maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2015 won Urgenda de zogenaamde Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De Staat ging in hoger beroep, maar het Hof stelde Urgenda in 2018 in het gelijk. Het Hof oordeelde dat de ernst en de omvang van de klimaatcrisis vereisen dat de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 wordt teruggebracht met ten minste 25% ten opzichte van 1990. De Staat ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad. Vandaag zal Urgenda met de hulp van NautaDutilh betogen dat de Staat wel degelijk wettelijk verplicht is de CO2-uitstoot te verminderen.

Waarom is NautaDutilh betrokken bij deze zaak?
De Hoge Raad is een cassatierechter en beoordeelt enkel of het recht goed is uitgelegd en toegepast. Om deze reden mogen alleen gespecialiseerde advocaten procederen voor de Hoge Raad. NautaDutilh heeft de zaak op zich genomen omdat we ervan overtuigd zijn dat wanneer een land geen passende maatregelen neemt om de klimaatverandering op politiek gebied aan te pakken, de rechtsstaat vereist dat het rechterlijk systeem ingrijpt om de rechten van de burgers te beschermen. We hebben ons ook verbonden aan deze zaak omdat het een innovatief, baanbrekend proces betreft. Het is de eerste zaak waarin een rechtbank oordeelde dat de Staat een wettelijke plicht tegenover zijn burgers niet was nagekomen door geen passende klimaatmaatregelen te treffen. De rechtbanken hebben geoordeeld dat de Staat niet alleen een zorgplicht heeft volgens de Nederlandse wetgeving, maar ook een mensenrechtenverplichting heeft om zijn CO2-uitstoot te verminderen. De uitspraken hebben in Nederland een publiek debat over klimaatverandering op gang gebracht en vormen wereldwijd een inspiratiebron voor klimaatprocessen tegen de overheid.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.