Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 11-05-2016

Als een besluit of uitspraak aangetekend is verzonden aan een belanghebbende en door PostNL op een juiste wijze is aangeboden, dan rust op de belanghebbende de bewijslast als die stelt het besluit of de uitspraak desondanks niet te hebben ontvangen.

Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weer bevestigd in een uitspraak van 11 mei 2016. Wanneer een besluit of uitspraak aangetekend is verstuurd, maar de ontvangst wordt ontkend, dan moet eerst worden onderzocht of het stuk door PostNL op regelmatige wijze aan het adres van de belanghebbende is aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond met de streepjescode, het verzendadres en de datumstempel zoals opgenomen op de betreffende envelop. Vervolgens geldt als uitgangspunt de vaste praktijk van PostNL dat wanneer uitreiking van een aangetekend stuk aan de geadresseerde niet mogelijk blijkt, een afhaalbericht wordt achtergelaten waarin staat binnen welke termijn het stuk op het kantoor van PostNL kan worden afgehaald. Het niet ophalen van dat stuk bij het PostNL kantoor komt voor rekening en risico van de belanghebbende. Als de belanghebbende stelt dat hij geen afhaalbericht heeft ontvangen, dan moet hij dat met feiten aannemelijk maken waardoor redelijkerwijs twijfel mogelijk is of er een afhaalbericht is achtergelaten.
 
In de bovengenoemde uitspraak lukte het de belanghebbende niet dit te bewijzen. Dit leidde ertoe dat de Afdeling concludeerde dat hij te laat bezwaar had ingediend tegen een bestuursdwangbesluit en niet-ontvankelijk was in zijn procedure tegen het kostenverhaal van EUR 145.939,31 dat met dat besluit was gemoeid.
 
Vergeet dus niet om altijd stukken op te halen na ontvangst van een afhaalbericht van PostNL en bewaar bij verzending van aangetekende post het kenmerk op de envelop!

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.