Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 14-06-2016

Afdeling akkoord met het pas laat uitwerken in een procedure van een digitaal verslag van de hoorzitting na verzoek daartoe van appellant. Maar wordt daarmee aan de doelstelling van het maken van een verslag voldaan?

Het is immers van belang dat hetgeen tijdens het horen is voorgevallen schriftelijk wordt vastgelegd, onder meer met het oog op een eventuele latere procedure tegen de beslissing op bezwaar. Dat het verslag - uiterlijk gelijktijdig met het bestreden besluit - wordt toegezonden aan belanghebbenden, ligt voor de hand gezien de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 1997, JB 1997/188.

Indien immers het verslag van de hoorzitting voorafgaand aan het nemen van het bestreden besluit aan belanghebbenden wordt toegezonden, wordt hen daarmee de mogelijkheid geboden aan het desbetreffende bestuursorgaan kenbaar te maken of het verslag naar de mening van betrokkenen een juiste weergave gevat van de hoorzitting.

Uit het oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding zal dat veelal de voorkeur genieten. In dat geval kan immers het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift met eventuele opmerkingen rekening houden. Lees in dit kader de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.