Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 22-06-2011


Op 16 juni 2011 heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties de Guiding Principles on Business and Human Rights goedgekeurd. Deze richtlijnen zijn in het kader van een omvangrijk onderzoeksproject opgesteld door de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN op het gebied van bedrijven en mensenrechten, prof. John Ruggie (Harvard University). 

Dit onderzoeksproject ging in 2005 van start en omvatte tal van studies, openbare raadplegingen en discussies met regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de hele wereld.   

In 2008 bereikte het project een eerste mijlpaal met de publicatie van het raamwerk Protect, Respect and Remedy. Hierin wordt een algemeen beleidsperspectief uiteengezet voor de manier waarop overheden en bedrijven zouden kunnen omgaan met mensenrechten in het bedrijfsleven. Dit raamwerk berustte op de volgende drie pijlers:  

  1. Staten hebben de plicht om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door onder meer bedrijven;
  2. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren; en
  3. Er moeten betere verhaalsmogelijkheden komen in geval van mensenrechtenschendingen door bedrijven.  

De Guiding Principles bouwen voort op Ruggie's beleidskader Protect, Respect and Remedy uit 2008. Ze reiken normen aan voor de implementatie en operationalisering van dit raamwerk door overheden en bedrijven. Dat deze richtlijnen nu zijn goedgekeurd door de Mensenrechtenraad van de VN, betekent een belangrijke stap op weg naar een wereldwijde norm voor de naleving van mensenrechten in het bedrijfsleven. De inhoud van de Guiding Principles zal naar verwachting wereldwijd een enorme impact hebben op de manier waarop bedrijven en overheden omgaan met mensenrechtenkwesties.   

NautaDutilh is er trots op dat het heeft meegewerkt aan het wereldwijde project onder leiding van professor Ruggie waaruit de Guiding Principles zijn voortgekomen. NautaDutilh heeft namelijk in het kader van het grensoverschrijdende 'Corporate Law Tools Project' landenrapporten opgesteld over de huidige verankering van de mensenrechten in het ondernemingsrecht in Nederland, België en Luxemburg. Op basis van de resultaten van deze vergelijkende analyse heeft prof. Ruggie in algemene zin kunnen beoordelen in hoeverre de huidige ondernemingsrechtelijke normen en praktijken met betrekking tot mensenrechten adequaat zijn. Zijn aanbevelingen in de Guiding Principles zijn hierop gebaseerd. 

Meer informatie over het raamwerk en de Guiding Principles van prof. Ruggie is te vinden op www.business-humanrights.org.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.