Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 19-07-2016


Op 8 juni 2016 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: wetsvoorstel) ingediend. Het wetsvoorstel beoogt de regels over het bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (OWM) te verduidelijken en aan te scherpen. Het wetsvoorstel beoogt geen inhoudelijke veranderingen aan te brengen voor de BV en NV, hoewel de voor deze rechtspersonen geldende bepalingen wel anders van opzet worden. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn onder meer de aanbevelingen van de Commissie Behoorlijk Bestuur, onder voorzitterschap van Femke Halsema. Deze commissie was ingesteld naar aanleiding van de incidenten in de semipublieke sector, onder andere bij Amarantis en Rochdale.

U leest meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.