Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 30-07-2018

Op 25 juli jl. is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze wet wijzigt onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft"). Een geconsolideerde versie van de huidige wettekst van de Wwft is nog niet beschikbaar gesteld door de overheid. Wij hebben daarom op basis van de Implementatiewet de wettekst van de thans geldende Wwft samengesteld. Deze is hier te downloaden.

Tegelijkertijd met de Wwft zijn ook de Uitvoeringsregeling Wwft en het Uitvoeringsbesluit Wwft gewijzigd. De nieuwe teksten daarvan zijn hier te vinden:

•    Uitvoeringsregeling Wwft
•    Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Hebt u vragen over de Wwft? Neem dan gerust contact op.
 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.