Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 24-06-2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Echter, twee onderdelen treden volgens het aangepaste inwerkingtredingsbesluit van 11 juni 2021 op een nader te bepalen moment in werking (Stb. 2021, 284).

Dit betreft het monistisch bestuursmodel voor de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting en de ontstentenis en beletregeling voor de NV. Wat betreft het monistisch bestuursmodel bleek het nog niet technisch mogelijk om in het handelsregister aan te geven of een bestuurder uitvoerend of niet-uitvoerend is. Het vooralsnog ontbreken van deze wettelijke grondslag doet er volgens de Minister voor Rechtsbescherming niet aan af dat in de praktijk bij deze rechtspersonen al wordt gewerkt met een monistisch bestuursmodel. Die praktijk kan ongewijzigd worden voortgezet, aldus de minister. Met betrekking tot de ontstentenis en beletregeling voor de NV bleek dat abusievelijk voor deze bepaling geen overgangsrecht voor NV's was opgenomen in de WBTR. 

Daarom zal in een in voorbereiding zijnde verzamelwet apart geregeld worden dat voor NV’s geldt dat zij bij de eerstvolgende statutenwijziging een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen in de statuten moeten opnemen. Deze regeling sluit aan bij het overgangsrecht voor de overige rechtsvormen (BV, vereniging en stichting). Naast deze update over de gewijzigde inwerkingtreding geeft deze nieuwsbrief een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de WBTR met zich brengt.

Lees de nieuwsbrief hier.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.