Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 22-12-2015


NautaDutilh heeft Allart Haasjes, Frans van der Eerden en Tanguy de Haan benoemd tot partner. Tevens zijn Barbara Nijs en Francien Rense benoemd tot associate partner en Bastiaan Assink tot of-counsel.  

Allart Haasjes (37) (partner, Financial Litigation) legt zich toe op voeren van procedures voor financiële instellingen op diverse terreinen, waaronder bancaire aansprakelijkheid, collectieve acties, incasso van vorderingen en verwerking van persoonsgegevens.

Frans van der Eerden (35) (partner, Banking & Finance) specialiseert zich in financiële toezichtregelgeving. Hij adviseert Nederlandse en internationale financiële ondernemingen op het gebied van effectenrecht, fondsstructurering, derivaten en financieel toezicht. 

Tanguy de Haan (38) (partner, Intellectual Property/Litigation) is intellectuele eigendom specialist en werkzaam vanuit Brussel. Hij richt zich met name op octrooi-, merken- en modellengeschillen en is veelal betrokken bij grensoverschrijdende geschillen.

Barbara Nijs (associate partner, Competition) is gespecialiseerd in Europees en Nederlands mededingingsrecht. Ze heeft ruime ervaring in het adviseren bij onder andere overnamemeldingen, kartels, compliance vraagstukken en samenwerkingsvormen zoals joint ventures.

Francien Rense (41) (associate partner, Litigation & Arbitration) legt zich toe op handhavings- en sanctioneringsvraagstukken. Zij heeft ruime ervaring in trajecten met de autoriteiten over naleving van wetten en regels en sanctionering in dat verband. Francien adviseert over preventie, compliance, interne en externe onderzoeken, alsook over repressie en bestraffing door strafrechtelijke vervolging. Voor haar komst naar NautaDutilh was Francien partner bij Leijnse Artz.

Bastiaan Assink (38) (of-counsel, Litigation & Arbitration) adviseert en procedeert over (complexe) ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen. Hij legt zich toe op internationale arbitrage en procedures bij de gewone rechter, inclusief Ondernemingskamer en Hoge Raad. Tevens is Bastiaan hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit en raadsheer-plaatsvervanger in het hof Arnhem-Leeuwarden.

‘Wij zijn trots op de benoemingen van deze talenten’, aldus Erik Geerling, bestuursvoorzitter NautaDutilh. ‘In hun nieuwe rol kunnen zij met overtuiging onze cliënten blijven adviseren. Het aantal benoemingen onderstreept de groei van NautaDutilh. Ook maakt het duidelijk dat wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien' 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.