Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Bastiaan Assink Partner

Prof. mr. Bastiaan F. Assink is gespecialiseerd in corporate/commercial arbitration en litigation. Primair adviseert en vertegenwoordigt hij partijen in zaken die veelal betrekking hebben op complexe, high stakes ondernemingsrechtelijke en vermogensrechtelijke vraagstukken zoals claims onder commerciële/M&A contracten, aandeelhoudersgeschillen, misgelopen joint-ventures, bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid/doorbraak van aansprakelijkheid, standing in investeringsarbitrages, en kwesties inzake corporate governance in ruime zin. Bastiaan heeft ervaring, zowel aan de offensieve als aan de defensieve zijde, met nationale en internationale arbitrage (o.a. ICC, NAI, SIAC, UNCITRAL) en met procedures voor de gewone rechter, inclusief kort geding, de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en de Hoge Raad der Nederlanden.

Recente voorbeelden zijn het bijstaan van:
 

 • een bank in NAI arbitrage tegen een andere bank met betrekking tot een herstructureringsgeschil;
 • een energiemaatschappij in diverse gerelateerde enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer met betrekking tot een aandeelhoudersgeschil;
 • een topholding in ICC arbitrage en gerelateerde kortgedingprocedures met betrekking tot een aandeelhoudersgeschil;
 • een gemeente als crediteur in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure voor de rechtbank en het gerechtshof;
 • een Chinees online media-bedrijf in NAI arbitrage tegen een Nederlands softwarebedrijf met betrekking tot een joint venture-geschil;
 • een Zuid-Afrikaans handelshuis als crediteur in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure voor de Hoge Raad;
 • Singaporese/Indonesische bedrijven in SIAC arbitrage tegen een Filipijns conglomeraat met betrekking tot een joint venture-geschil;
 • bestuurders in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures voor de Hoge Raad;
 • aandeelhouders en functionarissen in enquêteprocedures voor de Hoge Raad;
 • een vennootschap en haar bestuurders/aandeelhouders in NAI arbitrage en een gerelateerde kortgedingprocedure tegen een uitgetreden bestuurder/aandeelhouder met betrekking tot dat uittreden uit het samenwerkingsverband;
 • een Italiaanse energiemaatschappij in een UNCITRAL arbitrage tegen een Nederlandse gasleverancier in een contractueel geschil met betrekking tot herziening van de gasprijs.
   

Bastiaan is sinds 2002 aan NautaDutilh verbonden. Hij is tevens hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 2009. In deze hoedanigheid heeft Bastiaan ook plaats in de leiding van het Instituut voor Ondernemingsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Een overzicht van zijn academische publicaties en onderwijs is te raadplegen op www.thedefiningtension.com. Bastiaan is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sinds 2012. In deze hoedanigheid 'zit' hij met regelmaat in vooral ondernemingsrechtelijke en vermogensrechtelijke zaken, zoals die in hoger beroep aan het hof worden voorgelegd. Hij is verder sinds 2018 Secretaris-Generaal van P.R.I.M.E. Finance (het internationale arbitrage instituut voor financiële markten) en redactielid van het WPNR.

Bastiaan voltooide zijn studie rechten (bedrijfsrecht en privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2002 en zijn studie letteren (Amerikanistiek) aan diezelfde universiteit in 2003. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) in 2007. Bastiaan was als law clerk werkzaam bij de Delaware Supreme Court en de Delaware Court of Chancery (met een nadruk op corporate litigation) in 2008.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.