Stijn Franken specialiseert zich in (her)verzekeringsrecht (inclusief markttoezicht) en productaansprakelijkheid. Hij assisteert onder andere verzekeraars, producenten, bouwbedrijven en financiële instellingen.

Recent heeft hij verzekeraars succesvol bijgestaan in een grote VS-asbestclaim en British American Tobacco in de eerste Nederlandse tabaksclaim.

Momenteel staat hij verzekeraars bij inzake beleggingverzekeringen en adviseert hij over de dekking in enkele grote bestuurdersaansprakelijkheidszaken (LyondellBasell Industries, Fortis).


Stijn studeerde aan de Universiteit Leiden (1992) en de University of London (LLM). Hij is werkzaam bij NautaDutilh sinds 1994; vanaf 2003 als partner.

Stijn is bestuurslid van verschillende vakgezelschappen, redactielid van twee juridische tijdschriften (AV&S, Bb), en publiceert en doceert regelmatig. Stijn wordt aanbevolen door Chambers (first ranking, 'one of the top lawyers in insurance'). Hij is plaatsvervangend voorzitter van het College van Rechtspraak van het Actuarieel Genootschap en secretaris van de Adviescommissie Verzekeringsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.