Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Anne-Marie Klijn Partner

Anne-Marie Klijn is advocaat sinds 1990 en adviseert ondernemingen en overheden op alle gebieden waar de overheid een directe invloed heeft op de samenleving. Hierbij kan het gaan om ruimtelijke ordening, milieu, natuur, energie, water, verkeer- en vervoer, subsidies, onderwijs, gezondheidszorg, overheidsaansprakelijkheid, vergoeding voor planschade en nadeelcompensatie. Zij beweegt zich op gebieden zoals regelgeving en beleid of vergunningverlening en handhaving of toezicht. Haar bijzondere aandacht heeft duurzaamheid en circulair bouwen. Energietransitie en impact op het global ecosystem horen thuis in afwegingen over de aanvaardbaarheid van een project bezien vanuit omgevingsrechtelijk perspectief.  Gezondheid en well-being maken daar ook onderdeel vanuit. Zij is verder medeoprichter van ons 'Public Trust Rapid Response Team' en focust als zodanig mede op het samenspel tussen Public Trust en Public Law.  Zij is twee jaren achtereen genomineerd door de Financial Times Innovative Lawyers (2016 en 2017).

Anne-Marie heeft bijna 30 jaar ervaring met juridisch procesmanagement, strategische en politiek gevoelige advisering en procesvertegenwoordiging bij de (bestuurs)rechter. Zij heeft in 2004 een mediation opleiding gevolg bij Hans & Hans. 

Anne-Marie is lid van de Meerwaardecommissie Noord-Brabant, die verder bestaat uit Peter van Rooy (directeur Accanto en NederlandBovenWater) en Flip ten Cate (directeur Federatie Welstand). Deze commissie verstrekt advies met betrekking tot omvangrijke en complexe gebiedsontwikkelingsprojecten in de provincie. De commissie wordt gevraagd te beoordelen of de meerwaarde van de onderzochte projecten afwijking van het provinciale beleid dan wel regelgeving rechtvaardigt en om het college van Gedeputeerde Staten daarover van advies te dienen.

Van 2011 tot 2016 maakte Anne-Marie deel uit van de Adviescommissie Omgevingswet, ingesteld door de minister van I&M. Deze commissie hield zich onder meer bezig met vraagstukken als de betekenis van de adviezen van de Commissie Dekker voor de Omgevingswet, de rol van het bestemmingsplan in binnenstedelijk gebied en de betekenis van andere wetgeving dan de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet, die een impact heeft op mogelijkheden tot stedelijke ontwikkeling (bijv. regelgeving voor monumenten, milieu, infrastructuur, water, natuur enz.). In het kader van deze nieuwe Omgevingswet heeft Anne-Marie samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een online platform opgericht, Maakderuimte.nl welk platform heeft gefunctioneerd tot vaststelling van de Omgevingswet in 2016.

Daarnaast was Anne-Marie tot 2015 lid van de Raad van Commissarissen van ArenA Amsterdam.

Anne-Marie volgde de Grotius Academie Milieurecht en is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en de Vereniging van Milieurecht Advocaten. Tot 2012 was zij bestuurslid van het Urban Land Institute (ULI). Eerder nam zij  deel aan het Watertorenberaad. Van 1993 tot 1998 was zij lid van de gemeentelijke ombudscommissie Zoetermeer. Zij heeft verder diverse (gast)docentschappen op het gebied van bestuurs(proces)recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en projectontwikkeling bij onder meer de Amsterdam School of Real estate en het Instituut voor Bouwrecht.

Een groot aantal publicaties met betrekking tot bestuursrechtelijke onderwerpen staat op haar naam. Zij was redactiemedewerker van Building Business Magazine en was gastannotator van AB (Administratiefrechtelijke Beslissingen) Rechtspraak Bestuursrecht.

Chambers Europe 2017: Anne-Marie Klijn is widely renowned for her "top-level knowledge on environmental issues" and offers significant expertise in planning matters, being particularly well known for acting on urban development projects. Various clients say she is "very in tune with new legal developments and things happening in society" and "focuses on client needs and effective communication." 

Anne-Marie schrijft regelmatig voor het Public Law blog.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.