Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Mirjam van de Hel - Koedoot Partner

Mirjam van de Hel - Koedoot is partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van NautaDutilh en is gespecialiseerd in internationale arbitrage en aan arbitrage gerelateerde procedures bij de Nederlandse overheidsrechter. Mirjam adviseert en vertegenwoordigt cliënten in internationale commerciële en investeringsarbitrages onder verschillende arbitragereglementen. Ook treedt zij regelmatig op in complexe gerechtelijke procedures betreffende de tenuitvoerlegging en vernietiging van arbitrale vonnissen, met name met betrekking tot geschillen uit hoofde van bilaterale en multilaterale investeringsverdragen.

Mirjam is in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ze studeerde ook aan het Institut d'études politiques in Parijs en de University of British Columbia in Vancouver. Voordat zij in 2009 bij NautaDutilh in dienst trad, was zij werkzaam bij een ander groot Nederlands advocatenkantoor en bij een internationaal arbitragekantoor in Brussel.

Mirjams werkzaamheden omvatten onder andere het adviseren en vertegenwoordigen van:

  • een olie- en gasmaatschappij in een vernietigingsprocedure in verband met een UNCITRAL arbitraal vonnis tegen de Republiek Ecuador in het kader van een investeringsarbitrage;
  • Oekraïense investeerders in drie vernietigingsprocedures ten aanzien van UNCITRAL arbitrale vonnissen gewezen tegen de Russische Federatie in het kader van investeringsarbitrages;
  • een topholding in een ICC-arbitrageprocedures en het daarmee samenhangende kort geding in een aandeelhoudersgeschil;
  • een Nederlandse olieproducent in een ICC-arbitrage tegen een Italiaans bouwbedrijf in verband met een geschil over de bouw van een dieselinstallatie;
  • een Nederlandse investeerder in een investeringsarbitrage tegen Tsjechië in het kader van de Nederlands-Tsjechische BIT;
  • in Moldavië gevestigde investeerders in een tenuitvoerleggingsprocedure in verband met een SCC arbitraal vonnis tegen Kazachstan in het kader van een investeringsarbitrage op basis van het Energiehandvestverdrag;
  • een Canadees mijnbouwbedrijf in een vernietigingsprocedure in verband met een UNCITRAL arbitraal vonnis tegen de Republiek Ecuador in het kader van een investeringsarbitrage;
  • een Italiaans energiebedrijf tegen een Nederlandse gasleverancier in een ICC-arbitrage inzake een gasprijsherziening ter waarde van enkele miljarden;
  • een Nederlandse verzekeringsmaatschappij in een investeringsarbitrage met een vordering van enkele miljarden euro's tegen de Republiek Polen in verband met haar investering in PZU.

Mirjam heeft een 'complete mastery of Dutch arbitration law and a low-key but highly effective style in presenting arguments to the court.', aldus cliënten (The Legal 500, 2021).

Mirjam houdt regelmatig presentaties en heeft tal van publicaties op haar naam staan over diverse aspecten van (internationale) arbitrage en burgerlijk procesrecht. Zij is onder meer mede-auteur van Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering en heeft een bijdrage geleverd aan de Guide to the NAI Arbitration Rules.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.