Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Albert van der Kolk Advisor

Albert van der Kolk heeft ervaring op alle gebieden van het arbeidsrecht en richt zich meer in het bijzonder op collectieve geschillen, medezeggenschapsrecht en CAO-kwesties.

Albert heeft grote ondernemingen geadviseerd onder meer op het gebied van de gevolgen van Pan-Europese uitbestedingen, reorganisaties, collectieve ontslagen en treedt regelmatig op als spreker op deze rechtsgebieden.

Albert richt zich ook op de arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames. Albert heeft voorts een grondige kennis van het pensioenrecht en heeft de titel "certified pension lawyer".

Albert studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in 1983 en ging vervolgens werken als bedrijfsjurist bij een bank. Albert trad bij NautaDutilh in dienst in 1987 en werd partner in 1995.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.