Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Paul Loeb Counsel

Paul Loeb heeft civielrechtelijke en proces- en adviespraktijk. Paul heeft geprocedeerd en geadviseerd ten aanzien van aansprakelijkheid (contractueel en onrechtmatig handelen), het opstellen, onderhandelen en nakomen van overeenkomsten, rechten van erfpacht (gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht) en overeenkomsten, geschillen en arbitrage met betrekking tot gebiedsontwikkeling. Paul heeft ruime ervaring op het gebied van verzelfstandiging van onderdelen van de overheid (gemeentelijk vervoersbedrijf, stadstoezicht, veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en het Amsterdam Museum).

Bestuursrechtelijk heeft Paul zich beziggehouden met handhaving van regelgeving, ruimtelijke ordening, de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Bibob, de afgifte van vergunningen en andere besluiten van overheidswege. Door de combinatie van civielrecht en bestuursrecht heeft Paul veel ervaring met zaken op het grensvlak van het bestuursrecht en civielrecht.

Paul is tevens actief op het gebied van kunst en recht (restitutie, advisering en procederen) en is voorzitter van de Vereniging Kunst Cultuur en Recht geweest. Zijn cliënten/zaken in dit gebid omvatten, onder meer:

  • het Allard Pierson Museum (Universiteit van Amsterdam), met betrekking tot de objecten van de tentoonstelling "De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee",
  • de gemeente Amsterdam en het Stedelijk Museum, aangaande het verzoek tot restitutie van een schilderij van Kandinsky;
  • de gemeente Amsterdam en het Stedelijk Museum, met betrekking tot de gemeentelijke collectie van werken van Malevich (de collectie in beheer bij het Stedelijk Museum te Amsterdam),
  • Hermitage Amsterdam,
  • particuliere cliënten,  in het geding omtrent het schilderij "De huwelijksnacht van Tobias en Sara" van Jan Steen (Bredius Museum, te 's-Gravenhage).
  • zaken op het gebied van restitutie van kunst (gestolen/verdwenen in WO II), subsidies (ten aanzien van kunst en cultuur) en de koop en verkoop van kunstwerken.

In 2020/2012 heeft Paul een opleiding tot mediator met goed gevolg doorlopen.

Paul is afgestudeerd in Amsterdam in 1997 (Uva) en aan de Columbia School of Law te New York in 1998.

In 1998 is Paul toegetreden tot de balie in Nederland en in 1999 tot de New York State Bar.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.