Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Toon van Mierlo Advisor

A.I.M. (Toon) van Mierlo is gespecialiseerd in (internationale) geschilbeslechting zowel ten overstaan van de overheidsrechter als in arbitrale procedures. Hij treedt bovendien veelvuldig op als arbiter in nationale en internationale (bouw- en handels-)arbitrages, onder auspiciën van onder meer het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs.

Toon is naast anderen betrokken bij de Chipshol-zaak tegen de Luchthaven Schiphol, de Optas pensioenkwestie in de Rotterdamse haven en uiteenlopende geschillen in de energiesector. Daarnaast heeft hij gearbitreerd in diverse bouw- en constructiegeschillen in het Rotterdamse havengebied. Ten slotte staat hij met een zekere regelmaat medici bij in medische tuchtzaken ten overstaan van Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege.

Toon is in 1981 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit (thans: Radboud Universiteit) te Nijmegen. Hij promoveerde aldaar in 1988 op een proefschrift getiteld Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand. Hij was advocaat van begin 1988 tot eind 1993 in Den Haag respectievelijk Amsterdam. Vanaf 1 september 1993 is hij hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen (sinds 2016). Sedert 2002 combineert hij dit met de advocatuur. Per 1 november 2007 is hij partner bij NautaDutilh te Rotterdam in de praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation.

Toon is redactielid van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), voorzitter van de deelredactie Tekst & Commentaar Burgerlijk Rechtsvordering. Lid van de Asser-redactieraad en auteur in de Asser-serie (deel: Vermogensrecht Algemeen (3-IV) respectievelijk Zekerheidsrechten (2016)). Hij is tevens voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringswet en treedt veelvuldig op als spreker in congressen over bouwarbitrages, overheidsrechtspraak en andere topics van het burgerlijk recht. Toon heeft talloze (Nederlandse en buitenlandse) publicaties op zijn naam staan die een breed terrein van het Nederlandse privaatrecht beslaan. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht.

Toon is lid van het Benelux Restructuring & Insolvency Team.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.