Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Elena Neve Associate

Elena Neve is werkzaam bij de praktijkgroep Fraude & Organisatiecriminaliteit (strafrecht) in Rotterdam die optreedt voor (inter)nationale ondernemingen, financiële instellingen, auditors en overheidslichamen in complexe (inter)nationale zaken met betrekking tot (anti)witwassen, (anti)corruptie, fraude en fraudeonderzoek, sanctieregelgeving, milieustrafrecht, economische delicten (o.a. WED, Wwft, Sanctiewet, EVOA) en arbeidsongevallen.

Zij heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde in 2013 haar master Strafrecht af. Na haar master heeft Elena bijna vijf jaar bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam gewerkt. Hier werkte zij nauw samen met politie en officieren van justitie in (grootschalige) opsporingsonderzoeken.

Elena is sinds juli 2018 in dienst bij NautaDutilh. Zij is toegelaten tot de Rotterdamse Balie.

Elena schrijft voor het NautaDutilh Compliance & Business Integrity blog en de Actualiteiten rubriek over witwassen van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.