Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Saskia Nuijten Associate Partner

Saskia Nuyten is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Zij concentreert zich op toezicht en handhaving en andere algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen.

Zij heeft zowel ondernemingen en andere organisaties als overheden en toezichthouders geadviseerd en vertegenwoordigd. Zij staat ondernemingen bij die met toezichthouders als de AFM, DNB, ACM, NVWA of CBP te maken krijgen, maar ook in subsidiezaken of Wob-zaken bijvoorbeeld.

Saskia is een ervaren procesadvocaat. Zo heeft zij onder meer ArcelorMittal bijgestaan in een procedure over een bij de AFM ingediend handhavingsverzoek, SNS in een bestuursrechtelijke procedure over haar dienstverlening ten aanzien van de Madoff-fondsen, DNB in alle depositogarantiestelselzaken, Ernst & Young in een procedure tegen de AFM over een handhavingsbesluit, de gemeente Amsterdam in vele procedures over onder meer schaarse rechten als de vergunningen voor rondvaartboten en onderwijszaken en Endex in een procedure over de heffingen van de AFM.

Saskia publiceert en doceert regelmatig met name over algemeen bestuursrecht en toezichtrecht.

Saskia heeft bestuurskunde, politicologie en rechten gestudeerd. Sinds 2003 is zij advocaat en in 2008 is zij bij NautaDutilh in dienst getreden.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.