Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Roel Theissen Counsel

Roel Theissen is werkzaam binnen het Financial Law team van NautaDutilh en heeft bijna 30 jaar ervaring met financieel toezicht op banken en verzekeraars, met een specialisatie in prudentieel toezicht. De implicaties van financieel toezicht voor deze instellingen, hun bestuurders en andere stakeholders in de relaties met de toezichthouders zijn, samen met de repercussies van dat toezicht bij overnames, transacties en bij financiële en governance problemen, de kern van zijn praktijk.

Hij is gepromoveerd op het Europese bankentoezicht, en heeft geadviseerd en lesgegeven over de soliditeit (kapitaal, governance, integriteit) van alle categorieën onder toezicht staande financiële ondernemingen.

Roel heeft op dit gebied onder meer een handboek geschreven over het Europese toezicht op banken en hoe dit past in het systeem van prudentieel en gedragstoezicht op de financiële sector ('EU Banking Supervision'), naast zijn proefschrift over de vraag of dit toezicht zijn doelen bereikt (‘Are EU Banks Safe?’).  Hij publiceert geregeld over onderwerpen rond markttoetreding en lopend toezicht.

Zaken waarbij Roel betrokken is

  • Markttoetreding banken, verzekeraars, betaalinstellingen (vergunningen, verklaringen van geen bezwaar).
  • Advisering van financiële instellingen of hun cliënten over de interpretatie en praktische toepassing van Europese en/of Nederlandse toezichtsregelgeving zoals de CRD/CRR, Solvency II, IFR/IFD, Wft en regels van ECB, DNB, EIOPA en EBA, en de communicatie hierover met de toezichthouders en andere belanghebbenden.

Wat anderen zeggen
In 2023 gaf Legal500 Roel het predicaat Rising Star en Key Lawyer op het gebied van Insurance. In zowel Financial Service Regulatory als Banking & Finance - lender or arranger is Roel vermeld als Key Lawyer en wordt hij beschouwd als 'extremely knowledgeable in matters concerning company governance and matters with regard to Dutch banks'.

Meer over Roel
Naast zijn werk voor NautaDutilh geeft Roel college over deze onderwerpen en is hij hoofdredacteur van de SDU Financial Law Hub. Ook is hij voorlichter bij het COC Amsterdam en omstreken, en bezoekt in dat kader onder meer middelbare scholen om over LHBTQI+ onderwerpen te discussiëren en informatie te geven.

Roel heeft na zijn studie in Nijmegen en diensttijd in 1991/1992 in Seedorf bij grote Nederlandse kantoren, de Erasmus Universiteit en bij DNB gewerkt. Bij DNB werkte hij aan de ontwikkeling van het toezichtsbeleid, inclusief detacheringen bij het ministerie van Financiën en bij de rechtsvoorganger van de European Banking Authority (CEBS). Zowel bij CEBS als bij DNB was hij actief op onderwerpen inzake cross sector consistentie, pilaar 2 assessments, governance en grensoverschrijdende samenwerking, en het instrumentarium ten tijde van financiële crisis bij instellingen of in de samenleving. Hij was in dat kader onder meer co-secretaris van de raad van financiële toezichthouders, en van de groupe de contact.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.