Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Ons cassatieteam organiseert online jurisprudentiebesprekingen waarin recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer worden besproken. In een uur komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht aan bod.

Op donderdag 18 februari van 10:00 – 11:00 uur vindt de eerstvolgende online jurisprudentiebespreking plaats.

Robert van Galen bespreekt HR ECLI:NL:HR2021:149 over aansprakelijkheid van accountants en HR ECLI:NL:HR2021:153 over exoneratiebedingen.

Freerk Vermeulen behandelt twee arresten van het Hof van Justitie: ECLI:EU:C:2021:68 (Dexia) over de Richtlijn oneerlijke bedingen en ECLI:EU:C:2021:91 (Waternet) over de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.

Voor meer informatie: Fleur Tresfon via events.nl@nautadutilh.com

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.