Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Op donderdag 25 maart vindt van 10:00 – 11:00 uur de online jurisprudentiebespreking plaats.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Frans Overkleeft gaat in op het arrest van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:316 over de SNS zaak. 

Freerk Vermeulen bespreekt HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:273 over bewijsbeslag en verschoningsrecht. 

Robert van Galen behandelt HR 2 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:112 over de gevolgen van het faillissement voor geldboetes en ontnemingsmaatregelen.

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Dit evenement is niet toegankelijk voor advocaten en werknemers van andere kantoren

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.