Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Op donderdag 27 mei vindt van 10:00 – 11:00 uur de online jurisprudentiebespreking plaats.

 

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Freerk Vermeulen behandelt Hof van Justitie 12 mei 2021 ECLI:EU:C:2021:377 over rechtsmacht bij zuivere vermogensschade als gevolg van misleidende marktinformatie.

Anne Marie Verschuur bespreekt HR 23 april 2021 ECLI:NL:HR:2021:641 over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Robert van Galen gaat in op HR 23 april 2021ECLI:NL:HR:2021:640
over beslag op toekomstige vorderingen.

Voor meer informatie over de deelname mogelijkheden kun je een e-mail sturen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

 

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.