Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Op donderdag 24 Juni vindt van 10:00 – 11:00 uur de online jurisprudentiebespreking plaats.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Robert van Galen bespreekt HR 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:833 over boedelschulden in faillissement in verband met milieuverplichtingen.
Allart Haasjes behandelt HvJ EU 3 juni 2021 ECLI:EU:C:2021:433 over prospectusaansprakelijkheid.
Freerk Vermeulen bespreekt HvJ EU 10 juni 2021 ECLI:EU:C:2021:469 en ECLI:EU:C:2021:470 over de Richtlijn oneerlijke bedingen.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.