Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Mirjam (M.) van de Hel - Koedoot en Freerk (F.) Vermeulen bespreken de volgende twee arresten van het Hof van Justitie over investeringsarbitrage. Daarbij besteden zij aandacht aan alternatieven voor investeringsbescherming en de rol van investeringsarbitrage in de energietransitie:

HvJ EU 2 september 2021 (Republiek Moldavië/Komstroy) over de strijdigheid met het EU-recht van intra-EU arbitrages op grond van het EnergieHandvest.

HvJ EU 26 oktober 2021 (Republiek Polen/PL Holding) over de ongeldigheid van een ad hoc arbitrageclausule tussen een investeerder en een staat die gelijk is aan de arbitrageclausule in het toepasselijke bilateraal investeringsverdrag. 

Robert (R.J.) van Galen heeft op 5 november 2021 samen met Mirjam het verwachte arrest behandeld van de Hoge Raad in de Yukos zaak onder het Energiehandvest.

Met deze cursus is 1 PO-punt te behalen. Graag wijzen wij je erop dat er alleen punten kunnen worden toegekend indien je de gehele cursusduur aanwezig bent, de vragen goed beantwoord en instuurt alsmede de evaluatie instuurt.

 

 

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.