Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

In deze hectische tijd kan het een uitdaging zijn om in intern overleg de actuele rechtspraak bij te houden. Daarom organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. De nadruk ligt op recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer. De rechtsgebieden die wij primair willen bestrijken zijn het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Graag nodigen wij je uit voor de online jurisprudentiebespreking, die plaatsvindt op donderdag 17 december van 10.00 tot 11.00 uur.

Paul Olden bespreekt HR 6 november 2020 ECLI:NL:HR:2020:1745, over uitkoop en afgeleide schade.

Robert van Galen bespreekt HR 4 december 2020
ECLI:NL:HR:2020:1954
over wederkerige overeenkomsten in faillissement en HR 4 december 2020 ECLI:NL:HR:2020:1952 over een verzoek tot schorsing van de executie van arbitrale vonnissen in de Yukos zaak.

Mogelijk wordt het programma nog aangepast naar aanleiding van rechtspraak die deze week verschijnt.

Vragen ten aanzien van de onderwerpen
Mocht je een vraag hebben over bovenstaande onderwerpen, mail deze dan voor 15 december naar adri.tijdeman@nautadutilh.com. Wij verwerken de vragen zo veel mogelijk in de presentatie. Mocht jouw vraag niet aan bod komen, dan komen wij er nadien bij je op terug.

Aanmelden
Wij horen graag of je aan deze online sessie wilt deelnemen. Je kunt je aanmelden aan de rechterzijde van deze uitnodiging. Na aanmelding
ontvang je een bevestiging met de link naar de online sessie via Microsoft Teams Events. Zonder een Microsoft Teams account is deelnemen ook mogelijk. Als collega's de sessie willen bijwonen,
kunnen zij een email sturen naar events.nl@nautadutilh.com.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.