Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoord ondernemen zijn onlosmakelijk verbonden aan onze dagelijkse juridische praktijk. Ondernemingen in uiteenlopende sectoren helpen we om de issues waar zij mee te maken hebben of krijgen, op een integere en resultaatgerichte manier op te lossen.

Kennis delen en samenwerken staan hierin voorop. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan dat. 'Empowering the next generation' is ons leidende motto. Ofwel: de generatie na ons sterker maken, door ze mogelijkheden te bieden in een leefbare wereld.

Ruimte voor persoonlijke initiatieven
Dat begint dicht bij huis bij onze medewerkers. Zij kunnen bijvoorbeeld voor een maand betaald verlof opnemen voor een MVO-project in binnen- of buitenland: de CSR-sabbatical. In 2020 zet één van onze medewerkers zich bijvoorbeeld in via Captain Fanplastic om plasticvervuiling terug te dringen in Zuid-Afrika. Ook verdubbelt NautaDutilh als werkgever donaties die collega's met hun deelname aan sportieve evenementen inzamelen voor goede doelen. Het is onze overtuiging dat juist ook kleinere, persoonlijke bijdragen een groot verschil kunnen maken.

Kansen voor scholieren
Ons kantoor werkt onder meer samen met organisaties als JINC en de IMC Weekendschool. Via JINC verwelkomen wij ieder jaar de Baas van Morgen: scholieren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand die een dag aan de slag gaan als onze managing partner. Door het vak recht te geven op de IMC Weekendschool, laten wij basisschoolleerlingen zien hoe een rechtszaak verloopt en hoe een groot advocatenkantoor werkt.

Toegang tot het recht
Onze maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in ons pro bono-beleid. Toegang tot het recht is een mensenrecht, en het verbeteren ervan is door de Verenigde Naties vastgesteld als een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Wij dragen hier actief aan bij door pro bono juridische bijstand te verlenen aan maatschappelijke organisaties die hiervoor zelf niet de mogelijkheden of middelen hebben. Een recent spraakmakend voorbeeld hiervan is de klimaatzaak die Stichting Urgenda aangespande tegen de Nederlandse staat. NautaDutilh heeft als onderdeel van het juridische team van Urgenda in cassatie bepleit dat bescherming tegen klimaatverandering een mensenrecht is.

NautaDutilh stond aan de wieg van Pro Bono Connect. Dit platform bemiddelt tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en 16 Nederlandse advocatenkantoren. De missie is om het recht voor deze organisaties toegankelijker te maken. Vanuit de overtuiging dat toegang tot het recht een mensenrecht is, zetten we ons daarnaast actief in voor Lawyers for Lawyers. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor de ondersteuning van advocaten die bedreigd worden in de uitoefening van hun beroep.

In actie voor het klimaat
Op het gebied van klimaatverandering en de energietransitie delen wij onze juridische kennis en ervaring. NautaDutilh is bijvoorbeeld een van de partners in de TransitieCoalitie. Hierin werken sinds 2017 Nederlandse ondernemingen samen om de energietransitie te versnellen.

Vanzelfsprekend kijken wij ook kritisch naar wat wij zelf kunnen doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze wordt vanaf 2020 jaarlijks gemeten om, waar mogelijk, onze milieu-impact met gerichte maatregelen te verkleinen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van navulbare flessen met tapwater en gerecyclede kantoorartikelen. In onze bedrijfsrestaurants gaan we voedselverspilling tegen, onder andere met de app Too good to go. Ook dragen we op bescheiden schaal bij aan recycling en circulariteit: koffiedrab uit onze automaten wordt door RotterZwam gebruikt voor het kweken van oesterzwammen, die vervolgens in onze lunchgerechten worden verwerkt. In Brussel organiseren we jaarlijks de NautaDutilh Mobility Day om kantoorgenoten te stimuleren de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken voor hun woon-werkverkeer. In Nederland zijn wij sinds 2016 gehuisvest in BREEAM Excellent kantoren in Amsterdam en Rotterdam: gebouwen met hoge standaarden op het gebied van milieuprestaties. Ons kantoor in Luxemburg heeft het overheidslabel 'SuperDrecksKëscht fit Betriber' gekregen voor milieubewust afvalmanagement.

Een diverse en veilige werkomgeving
Diversiteit en inclusie zijn voor NautaDutilh minstens zo belangrijk. We willen een veilige werkomgeving creëren waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. Genderdiversiteit, LGBT-diversiteit en culturele diversiteit zijn hierin belangrijke speerpunten. Wij geloven in de kracht van divers samengestelde teams.

Op dit moment is de man/vrouw-verhouding in onze partnergroep ongeveer 30/70. Daarmee staat NautaDutilh in de diversiteitstop-5 van Nederlandse advocatenkantoren. We streven naar een 50/50-verhouding. Dit doen we door ons actief in te zetten voor het aantrekken en behouden van vrouwelijk talent, onder andere met carrière-coaching en het tegengaan van onbewuste vooroordelen bij beoordelingen. In de talentpijplijn is de verhouding momenteel al 50/50.

In 2014 was NautaDutilh het eerste onafhankelijke advocatenkantoor in de Benelux met een eigen LGBT+ netwerk. We zijn een van de medeoprichters van de stichting Forward, die zich ten doel stelt de acceptatie, erkenning en zichtbaarheid van LGBT+’s binnen de Nederlandse juridische beroepsgroep te bevorderen.

NautaDutilh streeft ook naar een grotere instroom van cultureel divers talent. Wij geven hier concreet invulling aan door middel van, bijvoorbeeld, onze samenwerking met het Diversity Dinner. Al sinds de start in 2016 zijn wij partner van dit initiatief.

Wij toetsen en evalueren ons MVO-beleid regelmatig, om onze maatschappelijke impact te kunnen vergroten en onze verantwoordelijkheid krachtiger uit te dragen.

Vragen, suggesties of opmerkingen over ons MVO-beleid? We horen het graag.

Een meer gedetaileerd overzicht van ons MVO beleid vind je hier (Engelstalig).

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.