Privacy / cookie beleid

NautaDutilh N.V. (NautaDutilh) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. NautaDutilh kan deze Privacy / Cookie policy van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 9 maart 2016). Op deze website kunt u onze Privacy/ Cookie policy te allen tijde inzien.

Doeleinden persoonsgegevens
Als u NautaDutilh een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, of bepaalde evenementen of seminars, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement of seminar. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. NautaDutilh kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of - indien van toepassing - in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening. Tenslotte biedt deze website ook de mogelijkheid om online te solliciteren in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens kunnen door ons en/of onze groepsvennootschappen (in België (Brussel), Luxemburg (Luxemburg), het Verenigd Koninkrijk (Londen) en de Verenigde Staten (New York)) worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. Daarom hebben wij voor contractuele waarborgen gezorgd. In het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie bijvoorbeeld voor zover noodzakelijk in een internationale juridische procedure of voor grensoverschrijdende juridische diensten, of omdat wij service providers gebruiken buiten de EU in welk geval wij voor contractuele waarborgen zorgen. Wij hebben gegevensverwerkingen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over onze verwerkingen (zoals doeleinden, categorieën van gegevens en ontvangers) kan worden gevonden in het openbaar register van meldingen op autoriteitpersoonsgegevens.nl onder de naam "NautaDutilh".

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

Als u een taalkeuze maakt voor Nederlands, Engels, of Frans plaatsen wij een cookie om de website in de gekozen taal te tonen. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard op uw computer om te voorkomen dat u deze taalkeuze telkens opnieuw moet invoeren als u onze website nogmaals bezoekt.

Ook plaatsen wij functionele cookies in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina's van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Op de website is het ook mogelijk om bepaalde pagina's en artikelen te delen via verschillende social media en toepassingen. Dit gaat via de zogenaamde AddThis tool. AddThis plaatst hiervoor cookies. Deze cookies worden (op dit moment) tussen de sessieduur en 1 jaar bewaard. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van gegevens door AddThis en/of overige derden.

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt uitgelegd dat door gebruik te blijven maken van de website en op de volgende pagina te klikken, of, door het sluiten van de cookie melding, u toestemming geeft voor het plaatsen van 'add this' cookies. Wij registreren uw toestemming met een cookie. Als u geen toestemming geeft kunt u onze website nog steeds bezoeken. Wij plaatsen dan nog wel de functionele en google analytics cookies en als u alsnog een taalkeuze maakt, of artikelen/pagina's wil delen, wordt ook de daarbij behorende cookie geplaatst. Wij registreren aan de hand van een cookie of u toestemming heeft gegeven voor 'add this' cookies, of dat u geen toestemming heeft gegeven. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard. Wij bewaren daarbij ook uw IP adres, alsmede de datum en het tijdstip van de toestemming.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Onderaan deze Privacy / Cookie policy vindt u een overzicht met geplaatste cookies en de gevolgen als deze niet worden geplaatst.

Uw rechten
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan NautaDutilh N.V., ter attentie van Business development, Marketing & Communications, Antwoordnummer 47610, 1070 VD Amsterdam, of info@nautadutilh.com.

U heeft het recht NautaDutilh te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door NautaDutilh als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan NautaDutilh N.V., Afdeling Marketing & Communications, Postbus 7113,1007 JC, Amsterdam, of info@nautadutilh.com.

De veiligheid van uw gegevens
NautaDutilh heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Tabel: Overzicht van de gebruikte cookies en de consequenties wanneer een cookie niet wordt gebruikt 

Welk bedrijf plaatst de cookie

Naam cookie

Doel cookie

Opslag periode cookie

Gevolgen wanneer cookie niet wordt geaccepteerd

Google Analytics
  (Google Inc.)

__ga: Gebruikt om bezoekers te onderscheiden

Meet het gedrag van bezoekers om de website en service te   verbeteren. De volgende gegevens worden verzameld: uw IP-adres, het aantal   bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong   van het bezoek, het type hardware en software gebruikt, interactie bezoeker   en uw zoekgeschiedenis.

2 jaar

Analyse gedrag bezoeker niet mogelijk.

Google   Analytics

(Google   Inc.)

__utma:   Gebruikt om bezoekers en sessies te onderscheiden

Idem

2 jaar

Idem

Google   Analytics

(Google   Inc.)

__utmb:   Gebruikt om nieuwe sessies/bezoekers te bepalen

Idem

30   minuten

Idem

Google   Analytics

(Google   Inc.)

__utmc:   Gebruikt om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie/bezoek   bevindt

Idem

Gedurende   de sessie

Idem

Google   Analytics

(Google   Inc.)

__utmz:   Legt uit hoe de gebruiker de website heeft bereikt

Idem

6   maanden

Idem

Google   Analytics

(Google   Inc.)

__utmv:   Gebruikt om op bezoekersniveau aangepaste variabele data op te slaan (op dit   moment niet van toepassing)

Idem

2   jaar

Idem

AddThis

(AddThis   Inc.)

user_segment,   uid, uvc, uit: Volgen gebruiker id en logintijd.

Toestaan   delen van artikelen en pagina's.

2   jaar

Delen   van artikelen en pagina's is niet mogelijk met deze functie.

AddThis

(AddThis   Inc.)

atuvc,   atshc: Deze cookie houdt de ''share'' hoeveelheid bij

Idem

Gedurende   de sessie

Idem

AddThis

(AddThis   Inc.)

bt: Dit   is een gedragsgerichte cookie

Idem

2 jaar

Idem

AddThis

(AddThis   Inc.)

di: Datum   bijhouden cookies voor het bepalen van verstrijken andere cookies

Idem

2 jaar

Idem

AddThis

(AddThis   Inc.)

dt: Datum   bijhouden cookies voor het bepalen van verstrijken andere cookies

Idem

30   dagen

Idem

AddThis

(AddThis   Inc.)

loc: Geolocatie cookie

Idem

2   jaar

Idem

AddThis

(AddThis   Inc.)

psc: Bekijk teller cookie

Idem

2   jaar

Idem

AddThis

(AddThis   Inc.)

ssc,   ssh, sshs: Service deel geschiedenis, gebruikt voor configuratie gewenste   services

Idem

2 jaar

Idem

NautaDutilh  

Nd-language

Opslaan   taalkeuze

1   jaar

De   taal instelling gaat terug naar de originele instelling.

NautaDutilh  

Nd-cookies

Opslaan   keuze of niet-functionele cookies zijn geaccepteerd.

1   jaar

Als   deze cookie wordt verwijderd, zal uw keuze worden verwijderd en zal u opnieuw   om toestemming worden gevraagd bij het bezoeken van de website.

NautaDutilh  

ASP.net_sessionId

In   staat stellen website te bezoeken.

Gedurende   de sessie

U   kunt onze website niet bezoeken zonder deze cookie.

NautaDutilh  

EPI   Anti-vervalsing cookie

Voor   de beveiliging van de website en de gebruiker.

Gedurende   de sessie

Idem