Public Law blog

Publiek recht & Ondernemingsrecht

Jolize Lautenbach, Silvia Gawronski

Wees gewaarschuwd: waarschuwing bij uitzondering besluit

18-5-2018

Op 2 mei heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") bevestigd dat een waarschuwing soms een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is. Deze vraag speelde in een zaak waarbij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ("Minister") een bezwaar tegen de weigering tot intrekking van een waarschuwing niet-ontvankelijk achtte. Volgens de Minister was de weigering tot intrekking van de waarschuwing geen besluit; de waarschuwing zelf was dat immers ook niet. De rechtbank was het hiermee eens. De Afdeling kwam, conform de conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal ("A-G") Widdershoven, echter tot een ander oordeel.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Jolize Lautenbach, Silvia Gawronski

Wees gewaarschuwd: waarschuwing bij uitzondering besluit

18-5-2018

Op 2 mei heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") bevestigd dat een waarschuwing soms een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is. Deze vraag speelde in een zaak waarbij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ("Minister") een bezwaar tegen de weigering tot intrekking van een waarschuwing niet-ontvankelijk achtte. Volgens de Minister was de weigering tot intrekking van de waarschuwing geen besluit; de waarschuwing zelf was dat immers ook niet. De rechtbank was het hiermee eens. De Afdeling kwam, conform de conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal ("A-G") Widdershoven, echter tot een ander oordeel.

Lees verder
Blog

Arnout Koeman

Energietransitie: tegen welke prijs?

18-4-2018

Afgelopen week werd bekend dat de Tweede Kamer wil dat bij de renovatie van het Binnenhof de gasinstallaties worden vervangen door duurzamere alternatieven. Dit volgt op eerdere berichtgeving dat consumenten zo spoedig mogelijk naar een duurzame warmtepomp moeten overschakelen. Al deze plannen komen voort uit het Nationale Energieakkoord waarvoor Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in februari de opzet uit de doeken deed. Wiebes wil alle stakeholders mobiliseren om samen de klimaatdoelstellingen te halen. Maar al voordat de inkt van dit ambitieuze en weldoordachte plan droog was, besloot de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een eigen koers te varen. Niet omdat ze het onderwerp niet belangrijk vinden - de ACM  noemde in februari de energietransitie nog één van haar vier speerpunten voor 2018 en 2019. De echte reden lijkt een korte termijn visie met een snufje bureaucratie.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Anne-Marie Klijn, Sandra Vermeulen

Lood om oud ijzer: deskundigenadvisering bij Afdeling nog steeds in strijd met artikel 6 EVRM, gelijkheid en rechtseenheid

9-4-2018

Vanaf 1 februari 2018 is de nieuwe 'Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak' in werking. De afgelopen jaren is veel kritiek gerezen op de werkwijze van gerechtsdeskundigen - met name de StAB - bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Helaas wordt met de nieuwe Gedragscode deze kritiek nog steeds niet weggenomen.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht, Vastgoed & Infrastructuur

Jorieke van Strijen, Sandra Vermeulen

Meer middenhuur door wijziging Huisvestingswet?

26-3-2018

In het regeerakkoord 2017-2021 'Vertrouwen in de toekomst' is opgenomen dat er meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector moeten komen. Hiermee toont de regering aan dat zij de betaalbaarheid en het aanbod van huurwoningen in het middensegment hoog in het vaandel heeft staan. Om dit te realiseren is een internetconsultatie van een voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 (hierna: het Voorstel) ter inzage gelegd.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Anne-Marie Klijn, Pieter van der Woerd

Functiewijziging waarbij bebouwd oppervlakte niet wordt vergroot, is geen stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.

13-3-2018

De Raad van State heeft op 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348) geoordeeld dat de transformatie van Villa Arena, waarbij woongerelateerde detailhandel wordt omgezet naar grootschalige detailhandel (zonder verplichte relatie tot wonen), niet valt aan te merken als (wijziging van) een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Harald Wiersema, Jolize Lautenbach

Herziening Warmtewet: door de Tweede Kamer geloodst

13-3-2018

De Warmtewet is slechts een paar jaar oud maar wordt alweer gewijzigd. De aankomende herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Daarnaast beoogt de herziening regelgeving voor collectieve warmteregeling beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer gestemd over de herziening van de Warmtewet. Het voorstel is aangenomen met 123 stemmen vóór, en 27 tegen.

Lees verder